Unit 5.2

Present Continuous jautājuma formā

Introduction

Laiku present continuous (vai progresīvo [progressive] laiku) izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notiek tagad (runāšanas laikā, pirms un pēc tā).

Jautājuma [interrogative] formā to izmanto, lai veidotu jautājumus par kaut ko, kas notiek tagad.

Form

Laikam present continuous jautājuma formā ir sekojoša formula:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Izņēmumus skatīties present continuous apgalvojuma [affirmative] formā}.

Example

 1. Runāšanas brīdis
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Pagaidu darbības
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Plānotas darbības
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Izmaiņas un tendence
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Notikumu secība
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Laiku present continuous izmanto nolieguma formā, lai jautātu par:

 1. Darbībām, kas notiek runāšanas brīdī;
 2. Pagaidu darbībām (kas beigsies nākotnē);
 3. Nākotnes plānotām darbībām;
 4. Izmaiņām un tendenci;
 5. Notikumu secību.

Summary

Laiku present continuous jautājuma [interrogative] formā izmanto, lai jautātu par situācijām, kas notiek runāšanas brīdī.

Izmantojamā formula:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

Piemēram:
— “Is he working on an important project today?” = Izmantojam present continuous, lai jautātu par darbību, kas notiek runāšanas brīdī (tajā brīdī).
♦ “Does he work on important projects?” = Izmantojam present simple , lai jautātu par darbību, kas notiek vairākkārt vai vienmēr tagadnes laikā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence