Unit 5.2

Present Continuous jautājuma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Laiku present continuous (vai progresīvo [progressive] laiku) izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notiek tagad (runāšanas laikā, pirms un pēc tā).

Jautājuma [interrogative] formā to izmanto, lai veidotu jautājumus par kaut ko, kas notiek tagad.

Form

Laikam present continuous jautājuma formā ir sekojoša formula:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Izņēmumus skatīties present continuous apgalvojuma [affirmative] formā}.

Example

 1. Runāšanas brīdis
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. Pagaidu darbības
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. Plānotas darbības
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. Izmaiņas un tendence
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. Notikumu secība
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

Laiku present continuous izmanto nolieguma formā, lai jautātu par:

 1. Darbībām, kas notiek runāšanas brīdī;
 2. Pagaidu darbībām (kas beigsies nākotnē);
 3. Nākotnes plānotām darbībām;
 4. Izmaiņām un tendenci;
 5. Notikumu secību.

Summary

Laiku present continuous jautājuma [interrogative] formā izmanto, lai jautātu par situācijām, kas notiek runāšanas brīdī.

Izmantojamā formula:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

Piemēram:
— “Is he working on an important project today?” = Izmantojam present continuous, lai jautātu par darbību, kas notiek runāšanas brīdī (tajā brīdī).
♦ “Does he work on important projects?” = Izmantojam present simple , lai jautātu par darbību, kas notiek vairākkārt vai vienmēr tagadnes laikā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence