Unit 3.2

There is un There are

Introduction

There is/are ir izteicieni, kurus izmanto teikumos, apgalvojot, noliedzot un jautājot par kaut kā pastāvēšanu.

Form

There is/are teikumos priekšmetu lieto aiz darbības vārda, parasti var sastapties ar trim formām:

Apgalvojuma

Vienskaitļa lietvārdiem: There is + singular noun/uncountable noun + …
Daudzskaitļa lietvārdiem: There are + plural noun + …

Nolieguma

Vienskaitļa lietvārdiem: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Daudzskaitļa lietvārdiem: There are + not + plural noun + …

Nolieguma saīsinātās formas: there isn’t/aren’t (tāda paša saīsinātā forma kā to be).

Bieži sastopams nolieguma izteiciens ir there are no/there aren’t vai there are not any/there aren’t any.

Jautājuma

Vienskaitļa lietvārdiem: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Daudzskaitļa lietvārdiem: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are ir izteicieni, kurus izmanto teikumos, kad vēlas apgalvot, noliegt vai pārbaudīt kaut kā pastāvēšanu.

Summary

There is/are izmanto, kad vēlas apstiprināt (apgalvojuma [affirmative]), noliegt (nolieguma [negative]) vai pārbaudīt (jautājuma [interrogative]) kaut kā pastāvēšanu.

 • Vienskaitlī: there is
 • Daudzskaitlī: there are

Piemēram:
— Apgalvojumi: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.”
— Noliegumi: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Jautājumi: “Is there a plate on the table?” / “Are there plates on the table?”

Bieži sastopamas nolieguma formas [negative forms] ir there is no/there are no.

Piemēram:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

PIEZĪME: Vēl viena bieži lietojama nolieguma forma [negative form] ir there are not any.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


Licence