Unit 3.2

There is un There are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are ir izteicieni, kurus izmanto teikumos, apgalvojot, noliedzot un jautājot par kaut kā pastāvēšanu.

Form

There is/are teikumos priekšmetu lieto aiz darbības vārda, parasti var sastapties ar trim formām:

Apgalvojuma

Vienskaitļa lietvārdiem: There is + singular noun/uncountable noun + …
Daudzskaitļa lietvārdiem: There are + plural noun + …

Nolieguma

Vienskaitļa lietvārdiem: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Daudzskaitļa lietvārdiem: There are + not + plural noun + …

Nolieguma saīsinātās formas: there isn’t/aren’t (tāda paša saīsinātā forma kā to be).

Bieži sastopams nolieguma izteiciens ir there are no/there aren’t vai there are not any/there aren’t any.

Jautājuma

Vienskaitļa lietvārdiem: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Daudzskaitļa lietvārdiem: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are ir izteicieni, kurus izmanto teikumos, kad vēlas apgalvot, noliegt vai pārbaudīt kaut kā pastāvēšanu.

Summary

There is/are izmanto, kad vēlas apstiprināt (apgalvojuma [affirmative]), noliegt (nolieguma [negative]) vai pārbaudīt (jautājuma [interrogative]) kaut kā pastāvēšanu.

 • Vienskaitlī: there is
 • Daudzskaitlī: there are

Piemēram:
— Apgalvojumi: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.”
— Noliegumi: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Jautājumi: “Is there a plate on the table?” / “Are there plates on the table?”

Bieži sastopamas nolieguma formas [negative forms] ir there is no/there are no.

Piemēram:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table.”

PIEZĪME: Vēl viena bieži lietojama nolieguma forma [negative form] ir there are not any.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence