Unit 3.2

There is, There are

Introduction

There is/are to wyrażenie używane  do mówienia o fakcie istnienia czegoś lub jego położeniu.

Form

W wyrażeniu There is/are podmiot zajmuje miejsce po orzeczeniu. Trzy formy tego wyrażenia to:

Twierdzenie

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej: There is + singular noun/uncountable noun + …
Rzeczowniki w liczbie mnogiej: There are + plural noun + …

Przeczenie

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Rzeczowniki w liczbie mnogiej: There are + not + plural noun + …

Skrócone przeczenie: there isn’t/aren’t (the same short forms of to be).

Częściej używane przeczenie to: there are not any (there are no)/there aren’t any (there aren’t).

Pytanie

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Rzeczowniki w liczbie mnogiej: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are to wyrażenie używane  do mówienia o fakcie istnienia czegoś lub jego położeniu.

Summary

There is/are to wyrażenie używane  do mówienia o fakcie istnienia czegoś lub jego położeniu. Możemy ten fakt potwierdzić [affirmative], zaprzeczyć [negative], lub zweryfikować [interrogative]

 • There is dla liczby pojedynczej
 • There are dla liczby mnogiej

Na przykład:
— Twierdzenie: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.”
— Przeczenie: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Pytanie: “Is there a plate on the table? / “Are there plates on the table?”

Częściej używanymi przeczeniami są there is no/there are no.

Na przykład:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table

UWAGA: Innym powszechnym przeczeniem jest there are not any.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License