Unit 3.2

There is, There are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are to wyrażenie używane  do mówienia o fakcie istnienia czegoś lub jego położeniu.

Form

W wyrażeniu There is/are podmiot zajmuje miejsce po orzeczeniu. Trzy formy tego wyrażenia to:

Twierdzenie

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej: There is + singular noun/uncountable noun + …
Rzeczowniki w liczbie mnogiej: There are + plural noun + …

Przeczenie

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Rzeczowniki w liczbie mnogiej: There are + not + plural noun + …

Skrócone przeczenie: there isn’t/aren’t (the same short forms of to be).

Częściej używane przeczenie to: there are not any (there are no)/there aren’t any (there aren’t).

Pytanie

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Rzeczowniki w liczbie mnogiej: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are to wyrażenie używane  do mówienia o fakcie istnienia czegoś lub jego położeniu.

Summary

There is/are to wyrażenie używane  do mówienia o fakcie istnienia czegoś lub jego położeniu. Możemy ten fakt potwierdzić [affirmative], zaprzeczyć [negative], lub zweryfikować [interrogative]

 • There is dla liczby pojedynczej
 • There are dla liczby mnogiej

Na przykład:
— Twierdzenie: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.”
— Przeczenie: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Pytanie: “Is there a plate on the table? / “Are there plates on the table?”

Częściej używanymi przeczeniami są there is no/there are no.

Na przykład:
— “There is no plate on the table.” / “There are no plates on the table

UWAGA: Innym powszechnym przeczeniem jest there are not any.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License