Unit 8.2

Stopień najwyższy przymiotników oraz przysłówków


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Stopień najwyższy przymiotników oraz przysłówków [superlative adjectives] służy do tworzenia porównań między rzeczami, ludźmi lub wydarzeniami, zaznaczając wyższość jednego elementu nad innymi pod jakimś względem.

Form

Stopień najwyższy przymiotników oraz przysłówków powstaje z przymiotnika lub przysłówka oraz przedimka określonego the, który poprzedza przymiotnik albo przysłówek żeby wyrazić, że jedna rzecz przewyższa tą drugą pod jakimś względem.

Struktura zdania to:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Stopień najwyższy przymiotnika/przysłówka powstaje różnie zależnie od liczby sylab oraz końcówki.

Jedna sylaba:

 • Przymiotnik/przysłówek: dodajemy –est (clean ⇒ cleanest);
 • Przymiotnik/przysłówek z końcówką –e: dodajemy -st (simple ⇒ simplest);
 • Przymiotniki zakończone na jedną samogłoskę oraz jedną spółgłoskę: podwajamy ostatnią spółgłoskę przed dodaniem -est (big ⇒ biggest).

Dwie sylaby (z końcówką -y):

 • Przymiotnik/przysłówek z końcówką -y: zamieniamy -y na –i oraz dodajemy –est (friendly ⇒ the friendliest).

Dwie sylaby (bez końcówki-y) or lub więcej sylab:

 • Przymiotnik/przysłówek z końcówką -y: dodajemy the most przed przymiotnikiem/przysłówkiem: the most + adjective/adverb (bez zmian) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Gdy używamy the most, przymiotnik/ przysłówek pozostaje taki sam.

Example

Jedna sylaba

 • I have the cleanest desk in the office.
 • She has the oldest shop in the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Dwie sylaby (z końcówką -y)

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Dwie sylaby (bez końcówki-y) lub więcej sylab

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ’War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Używamy stopnia najwyższego przymiotnika, aby wyrazić wyższość jednej rzeczy, osoby lub czynności nad innymi pod jakimś względem.

Summary

Stopień najwyższy przymiotników oraz przysłówków [superlative adjectives] służy do tworzenia porównań między rzeczami, ludźmi lub wydarzeniami, zaznaczając wyższość jednego elementu nad innymi pod jakimś względem.

Struktura:
… + the + superlative adjective/adverb + …

Jego forma różni się zależnie od liczby sylab oraz końcówki przymiotnika..

Na przykład:
Jedna sylaba:
— Ogólna zasada: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = dodajemy -est;
— Z końcówką -e: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = Dodajemy -st;
— Z jedną samogłoską + jedną spółgłoską: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Podwajamy spógłoskę i dodajemy -est.

Dwie sylaby:
— Z końcówką -y“Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y zamienia się na -i, i dodajemy -est.

Dwie lub więcej sylab
— (bez końcówki -y): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = Dodajemy most przed przymiotnikiem/przysłówkiem.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License