Unit 1.2

Present Simple przeczenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się.

W formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Czas present simple w formie przeczącej ma taką strukturę:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast do używamy does;
 • Verb: czasownik w podstawowej formie, bez zmian;
 • Irregular verb to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

 

Example

 1. Zaplanowana przyszłość
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Rozkłady
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Nawyki/ zwyczaje
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Fakty
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Permanentne sytuacje
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Obietnice etc.
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Wskazanie kierunku i opis trasy
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Nieformalna narracja
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Present Simple w formie przeczącej odpowiada negatywnie na pytanie lub wyraża negację/ odmowę/ zaprzeczenie dla:

 1. Planowanej przyszłości (zaplanowane wydarzenia z dokładną datą);
 2. Rozkładów (zaplanowane wydarzenia z dokładnym czasem);
 3. Nawyków/ zwyczajów (coś, co dzieje się regularnie w teraźniejszości);
 4. Faktów (rzeczy, które są ogólnie prawdziwe, znane prawdy);
 5. Permanentnych sytuacji (które miały miejsce od pewnego czasu i będą miały miejsce);
 6. Obietnic;
 7. Instrukcji (rozkazy);
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia (e.g. komentarze);
 9. Nieformalnych narracji (opowiadanie).

Summary

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się. W formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Struktura to:
Subject + do/does + not + verb + … (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— „I don’t work on important projects.” =
— „She doesn’t work on important projects.” =

UWAGA: Czasownik to be jest nieregularny, co oznacza że nie podlega zasadzie tworzenia przeczeń wspólnej dla większości czasowników. W zamian stawiamy po nim not.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License