Unit 1.2

Present Simple przeczenia

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się.

W formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Czas present simple w formie przeczącej ma taką strukturę:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast do używamy does;
 • Verb: czasownik w podstawowej formie, bez zmian;
 • Irregular verb to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

 

Example

 1. Zaplanowana przyszłość
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. Rozkłady
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Nawyki/ zwyczaje
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. Fakty
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. Permanentne sytuacje
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. Obietnice etc.
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. Wskazanie kierunku i opis trasy
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. Nieformalna narracja
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

Present Simple w formie przeczącej odpowiada negatywnie na pytanie lub wyraża negację/ odmowę/ zaprzeczenie dla:

 1. Planowanej przyszłości (zaplanowane wydarzenia z dokładną datą);
 2. Rozkładów (zaplanowane wydarzenia z dokładnym czasem);
 3. Nawyków/ zwyczajów (coś, co dzieje się regularnie w teraźniejszości);
 4. Faktów (rzeczy, które są ogólnie prawdziwe, znane prawdy);
 5. Permanentnych sytuacji (które miały miejsce od pewnego czasu i będą miały miejsce);
 6. Obietnic;
 7. Instrukcji (rozkazy);
 8. Czynności zakończone wydarzające się podczas mówienia (e.g. komentarze);
 9. Nieformalnych narracji (opowiadanie).

Summary

Present Simple to czas teraźniejszy prosty, który służy do mówienia o czynnościach rutynowych, powtarzających się. W formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Struktura to:
Subject + do/does + not + verb + … (does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— „I don’t work on important projects.” =
— „She doesn’t work on important projects.” =

UWAGA: Czasownik to be jest nieregularny, co oznacza że nie podlega zasadzie tworzenia przeczeń wspólnej dla większości czasowników. W zamian stawiamy po nim not.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book