Unit 11.1

Pytania zamknięte


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pytania tak lub nie są zwane również pytaniami zamkniętymi lub pytaniami polarnymi, ponieważ wymagają odpowiedzi tak lub nie.

Odpowiedzi na krótkie pytania nazywają się krótkie odpowiedzi.

Form

By wykreować pytanie zamknięte tylko posiłkowe (behavedo) lub modalne  czasowniki (cancouldwould…) mogą być użyte.

Oto struktura pytań tak lub nie:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Zazwyczaj powtarzamy czasownik posiłkowy lub modalny w krótkiej odpowiedzi (Powtórzenie czasownika nie jest konieczne).

Krótkie odpowiedzi mają taką strukturę:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (taki sam jak pytanie)

QUESTION AFFIRMATIVE SHORT ANSWER NEGATIVE SHORT ANSWER
 Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
 Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
 Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
 Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
 Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
 Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
 Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
 Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
 Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
 Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Używamy pytań tak lub nie gdy oczekujemy że odpowiedź będzie tak (twierdząca) albo nie (przecząca).

Summary

Pytania tak lub nie mogą mieć wyłącznie odpowiedź tak lub nie.

Struktura pytań tak lub nie to:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Struktura krótkiej odpowiedzi to:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (taki sam jak pytanie)

Na przykład:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Pytania tak lub nie są także nazywane pytaniami zamkniętymi, i jako że pytanie zostało zadane za pomocą czasownika posiłkowego do, odpowiedź będzie go zawierać.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- pytania są także zwane pytaniami otwartymi bo możesz dać nieskończoną ilość odpowiedzi.

UWAGA: By wykreować pytanie zamknięte tylko posiłkowe (behavedo) lub modalne czasowniki (cancouldwould…) mogą być użyte.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License