Unit 11.1

Pytania zamknięte

Syntax - 2 minutes

Introduction

Pytania tak lub nie są zwane również pytaniami zamkniętymi lub pytaniami polarnymi, ponieważ wymagają odpowiedzi tak lub nie.

Odpowiedzi na krótkie pytania nazywają się krótkie odpowiedzi.

Form

By wykreować pytanie zamknięte tylko posiłkowe (behavedo) lub modalne  czasowniki (cancouldwould…) mogą być użyte.

Oto struktura pytań tak lub nie:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Zazwyczaj powtarzamy czasownik posiłkowy lub modalny w krótkiej odpowiedzi (Powtórzenie czasownika nie jest konieczne).

Krótkie odpowiedzi mają taką strukturę:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (taki sam jak pytanie)

QUESTIONAFFIRMATIVE SHORT ANSWERNEGATIVE SHORT ANSWER
 Do you…?Yes, I do./Yes, we do.No, I don’t./No, we don’t.
 Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
 Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
 Have you got…?Yes, I have./Yes, we have.No, I haven’t./No, we haven’t.
 Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
 Would you like…?Yes, I would./Yes, we would.No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
 Are you…?Yes, I am.No, I‘m not.
 Were you…?Yes, I was./Yes, we were.No, I wasn’t./No, we weren’t.
 Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
 Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Używamy pytań tak lub nie gdy oczekujemy że odpowiedź będzie tak (twierdząca) albo nie (przecząca).

Summary

Pytania tak lub nie mogą mieć wyłącznie odpowiedź tak lub nie.

Struktura pytań tak lub nie to:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Struktura krótkiej odpowiedzi to:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (taki sam jak pytanie)

Na przykład:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Pytania tak lub nie są także nazywane pytaniami zamkniętymi, i jako że pytanie zostało zadane za pomocą czasownika posiłkowego do, odpowiedź będzie go zawierać.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- pytania są także zwane pytaniami otwartymi bo możesz dać nieskończoną ilość odpowiedzi.

UWAGA: By wykreować pytanie zamknięte tylko posiłkowe (behavedo) lub modalne  czasowniki (cancouldwould…) mogą być użyte.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises