Unit 8.2

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków

Introduction

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków [comparisons with adjectives and adverbs] jest stosowany by porównać rzeczy, ludzi lub czynności, wyrażając podobieństwa oraz różnice między nimi.

Form

Stosujemy stopień wyższy przymiotnika lub przysłówka gdy chcemy porównać daną rzecz do innej. W tym celu używamy słowa than po przymiotniku lub przysłówku.

Struktura zdania:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Stopień wyższy przymiotników lub przysłówków powstaje na różne sposoby zależnie od ilości sylab oraz końcówki.

Jedna sylaba:

 • Przymiotnik/przysłówek: dodajemy -er (clean ⇒ cleaner);
 • Przymiotnik/przysłówek z końcówka -e: dodajemy -r (simple ⇒ simpler);
 • Przymiotniki zakończony jedną samogłoską and jedną spółgłoską: podwajamy ostatnią spółgłoskę przed dodaniem -er (big ⇒ bigger).

Dwie sylaby (końcówka -y)

 • Przymiotnik/przysłówek zakończony na -y: zamieniamy -y na –i oraz dodajemy –er (friendly ⇒ friendlier).

Dwie sylaby ( bez końcówki -y) lub więcej sylab:

 • Przymiotnik/przysłówek nie zakończony na -ymoreadjective/adverb (bez zmian) + than… (beautiful⇒ more beautiful).

Example

Jedna sylaba

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dwie sylaby (z końcówką -y)

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dwie sylaby (bez końcówki -y) lub więcej sylab)

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Używamy stopnia wyższego przymiotników lub przysłówków gdy chcemy porównać dwie lub więcej rzeczy, ludzi lub czynności.

W niektórych sytuacjach można ominąć than zależnie od kontekstu:
I am feeling better today.” (Nie czułam się wczoraj dobrze, dlatego porównuję wczoraj i dzisiaj).

Summary

Stopień wyższy przymiotników lub przysłówków [comparisons with adjectives and adverbs] służy porównywaniu dwóch lub więcej rzeczy, ludzi lub czynności, podobieństwa oraz różnice między nimi.

Struktura:
… + comparative adjective/adverb + than + …

Forma jest różna zależnie od ilości sylab oraz końcówki przymiotnika.

Na przykład:
Jedna sylaba:
— Ogólna zasada: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Dodajemy -er;
— Z końcówką -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Dodajemy -r;
— Z jedna samogłoską + jedną spółgłoską: “Thin” ⇒ “Karl is thinner thanPaul.” = Podwajamy spółgłoskę i dodajemy -er.

Dwie sylaby
— Z końcówką -y“Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y zamienia się na -i oraz dodajemy -er.

Dwie lub więcej
— (bez końcówki -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Dodajemy more przed przymiotnikiem/przysłówkiem.

UWAGA: Możemy ominąć than, gdy wiemy z kontekstu z czym porównujemy daną rzecz: “Lately DVDs are less popular“.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License