Unit 8.2

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków [comparisons with adjectives and adverbs] jest stosowany by porównać rzeczy, ludzi lub czynności, wyrażając podobieństwa oraz różnice między nimi.

Form

Stosujemy stopień wyższy przymiotnika lub przysłówka gdy chcemy porównać daną rzecz do innej. W tym celu używamy słowa than po przymiotniku lub przysłówku.

Struktura zdania:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Stopień wyższy przymiotników lub przysłówków powstaje na różne sposoby zależnie od ilości sylab oraz końcówki.

Jedna sylaba:

 • Przymiotnik/przysłówek: dodajemy -er (clean ⇒ cleaner);
 • Przymiotnik/przysłówek z końcówka -e: dodajemy -r (simple ⇒ simpler);
 • Przymiotniki zakończony jedną samogłoską and jedną spółgłoską: podwajamy ostatnią spółgłoskę przed dodaniem -er (big ⇒ bigger).

Dwie sylaby (końcówka -y)

 • Przymiotnik/przysłówek zakończony na -y: zamieniamy -y na –i oraz dodajemy –er (friendly ⇒ friendlier).

Dwie sylaby ( bez końcówki -y) lub więcej sylab:

 • Przymiotnik/przysłówek nie zakończony na -ymoreadjective/adverb (bez zmian) + than… (beautiful⇒ more beautiful).

Example

Jedna sylaba

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dwie sylaby (z końcówką -y)

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dwie sylaby (bez końcówki -y) lub więcej sylab)

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Używamy stopnia wyższego przymiotników lub przysłówków gdy chcemy porównać dwie lub więcej rzeczy, ludzi lub czynności.

W niektórych sytuacjach można ominąć than zależnie od kontekstu:
I am feeling better today.” (Nie czułam się wczoraj dobrze, dlatego porównuję wczoraj i dzisiaj).

Summary

Stopień wyższy przymiotników lub przysłówków [comparisons with adjectives and adverbs] służy porównywaniu dwóch lub więcej rzeczy, ludzi lub czynności, podobieństwa oraz różnice między nimi.

Struktura:
… + comparative adjective/adverb + than + …

Forma jest różna zależnie od ilości sylab oraz końcówki przymiotnika.

Na przykład:
Jedna sylaba:
— Ogólna zasada: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Dodajemy -er;
— Z końcówką -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Dodajemy -r;
— Z jedna samogłoską + jedną spółgłoską: “Thin” ⇒ “Karl is thinner thanPaul.” = Podwajamy spółgłoskę i dodajemy -er.

Dwie sylaby
— Z końcówką -y“Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y zamienia się na -i oraz dodajemy -er.

Dwie lub więcej
— (bez końcówki -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Dodajemy more przed przymiotnikiem/przysłówkiem.

UWAGA: Możemy ominąć than, gdy wiemy z kontekstu z czym porównujemy daną rzecz: “Lately DVDs are less popular“.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License