Unit 8.2

Karşılaştırma Sıfatları ve Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Karşılaştırma Sıfatları ve Zarfları [comparisons with adjectives and adverbs ] iki nesne, insan veya eylem arasında karşılaştırma yapmak ve aralarındaki eşitlik veya eşitsizliği ortaya koymak için kullanılan belirleyicilerdir.

Form

Karşılaştırma Sıfatları, zarfları ve sıfatları kullanarak oluşturulabilir. Bir kelimeyi bir diğeriyle karşılaştırmak için than kelimesi sıfattan ya da zarftan sonra kullanılır.

Karşılaştırma Sıfatları Formülü:
Özne + fiil + karşılaştırma sıfarları/zarfları + than + nesne + …


Karşılaştırma Sıfatları, hece sayısına ve sonlarındaki eke göre değişir.

 • Tek Heceli:
  • Sıfat/zarf: -er eklenir (cleancleaner);
  • Sıfat/zarf: + -e:  -r eklenir (simplesimpler);
  • Sıfatlar+ sesli harf ve sessiz harf: sessiz harf iki kez yazarak -er eklenir (bigbigger).
 • Son eki -y olan iki heceliler
  • Sıfat/zarf: + -y-y yerine –i yazarak –er eklenir (friendlyfriendlier).
 • İki (son eki -y olmayan sıfatlar) ya da daha fazla heceliler.
  • Sıfat/zarf: more +Sıfat/zarf(değişiklik yapmadan) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

Tek Heceli

  • I am cleaner than him.
  • Their brother is older than my sister.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Son eki -y olan iki heceliler

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

İki (son eki -y olmayan sıfatlar) ya da daha fazla heceliler

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Karşılaştırma Sıfatları iki nesne, insan veya eylem arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Karşılaştırdığımız ilk isim biliniyorsa  than cümleden atılabilir.
I am feeling better today.” (Dün iyi hissetmiyordum dediği için öznenin dün ile bugünü karşılaştırdığı anlaşılıyor).

Summary

Karşılaştırma Sıfatları [comparisons with adjectives] iki nesne, insan veya eylem arasında karşılaştırma yapmak ve aralarındaki eşitlik veya eşitsizliği ortaya koymak için kullanılan belirleyicilerdir.

… + karşılaştırma sıfatları/zarfları + than + …

Karşılaştırma Sıfatları, hece sayısına ve sonlarındaki eke göre değişir.

Örnek:
Tek Heceli Sıfatlar:
—Genelde:
Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Tall sıfatı tek heceli olduğundan sadece -er eki alır.
-e ile biten iki heceli sıfatlar:Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” =Nice kelimesi -e ile bittiği için -r eklenir.
Bir sesli harf+ bir sessiz harf: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Sessiz harfi tekrar yazarak -er ekleni.
İki Heceli Sıfatlar:
—  -y ile biten iki heceli sıfatlar : “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y yerine  -i yazarak -er eklenir.
İki veya daha fazla heceli ve -y ile bitmeyen sıfatlar:
“Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” Tired sıfatı birden fazla heceye sahiptir. Bu sebeple başına more eklenir. More kullanıldığında sıfat değişmeden aynı kalır.

NOT: Karşılaştırdığımız ilk isim biliniyorsa  than cümleden atılabilir.“Lately DVDs are less popular“.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans