Unit 5.1

Can: Kabiliyet Belirtmek İçin Kullanılan Yardımcı Fiil


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Can fiili yardımcı fiil [modal verb] kategorisine girer ve tek başına bir anlamı olmasa da asıl fiili değiştirerek daha fazla bilgi verilmesini sağlar.

Can fiili yardımcı fiil olarak asıl fiil ile birlikte kullanılır ve ileride olacak olan bir hareketin veya olayın yeterliliğini/yetersizliğini, olasılığını/imkansızlığını ifade etmek ve izin almak için kullanılır.

Form

Can fiili yardımcı eylem olarak üç şekilde kullanılabilir.

Olumlu

Can fiilinin olumlu halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + can + fiil + …

Subject can Verb
I can work
You can work
He can work
She can work
It can work
We can work
You can work
They can work

Olumsuz

Can fiilinin olumsuz halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Subject + cannot + verb + …

 • Olumsuz halinin kısaltılışı can’t;
 • Can olumsuz hali için bir istisnadır ve not ile birlikte cannot şeklinde yazılır (can not doğru değildir).
Subject cannot Verb
I cannot work
You cannot work
He cannot work
She cannot work
It cannot work
We cannot work
You cannot work
They cannot work

Soru Hali

Can fiilinin soru halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Can + özne + fiil + …?

Can Subject Verb Question Mark
Can I work ?
Can you work ?
Can he work ?
Can she work ?
Can it work ?
Can we work ?
Can you work ?
Can they work ?

Example

 1. Yetenek
  • She can play the piano.
  • She cannot play the piano.
  • Can she play the piano?
 2. Teklif
  • Can we help you and your husband?
 3. Rica
  • Can you open the window, please?
 4. Olasılık
  • My wife can go to Milan this summer.
 5. Fırsat
  • We can stay at his place for a week!
 6. İzin
  • My children can stay at the party.
  • My children cannot stay at the party.
 7. Sitem
  • Can’t you just tell him your marital status?
 8. Genel Gerçeklik
  • Parks can be dangerous.

Use

Can fiilini aşağıdaki durumlarda kullanırız:

 1. Yetenek; bir şeyi yapabildiğimizi anlatırken
 2. Teklif; bir şey teklif ederken;
 3. Rica; bir şey isterken
 4. Olasılık; olası durumlardan bahsederken;
 5. Fırsat: bir şeyin değişme ihtimalinden bahsederken;
 6. İzin: izin isterken ya da izin verirken;
 7. Sitem: birinden bir şey yapmasını isterken;
 8. Genel Gerçeklik: genelde doğru olan şeylerden bahsederken.

Summary

Can yardımcı fiilini [modal verb] bir yeteneği, teklifi, ricayı, olasılığı,fırsatı, izni, sitemi ya da genel bir gerçekten bahsetmek için kullanırız.

Aşağıdakş şekilde yapılandırılır:

 • Olumlu: Özne + can + fiil + …
 • Olumsuz: Özne+ cannot + fiil + …
 • Soru: Can + özne + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu: “She can play the piano.”
— Olumsuz: “She can’t play the piano.”
— Soru:Can she play the piano?”

NOT: Bu fiil bütün kişiler için aynıdır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans