Unit 9.1

İyelik Sıfatları

Introduction

Sıfatlar [adjectives] bir kişiyi ya da bir nesneyi tanımlamak için cümlede iki farklı şekilde bulunabilen belirteç

İyelik Sıfatları [possessive adjectives] sahiplik belirtmek için kullanılır.

Form

İyelik Sıfatları isimlerle birlikte kullanılır ve sayılar ile cinsiyetten ayırt edilebilir. Kendilerinden önce başka bir belirteç veya artikel kullanılmaz.

Sahiplik Sıfatları

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

İyelik Sıfatları bir şeyin birine ya da bir hayvana ait olduğunu göstermek için kullanırız.

NOT: İyelik Sıfatları aslında belirteçlerdir, fakat sözlüklerde ve gramer kitaplarında sıfat olarak geçerler.

Summary

İyelik Sıfatları [possessive adjectives] bir şeyin birine ya da bir hayvana ait olduğunu göstermek için kullanırız. Sayılarından ya da cinslerinden ayırt edilebilirler:

my, your, his, her, its, our, your ve their.

Örnek:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my cümlede sahiplik sıfatı görevindedir.
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine cümledeki başka bir öge yerine sahiplik belirtmek için
zamir olarak kullanılmıştır.

NOT:  Kendileri de birer belirteç olduğu için İyelik Sıfatlarından önce belirteç kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans