Unit 9.1

İyelik Sıfatları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sıfatlar [adjectives] bir kişiyi ya da bir nesneyi tanımlamak için cümlede iki farklı şekilde bulunabilen belirteç

İyelik Sıfatları [possessive adjectives] sahiplik belirtmek için kullanılır.

Form

İyelik Sıfatları isimlerle birlikte kullanılır ve sayılar ile cinsiyetten ayırt edilebilir. Kendilerinden önce başka bir belirteç veya artikel kullanılmaz.

Sahiplik Sıfatları

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

İyelik Sıfatları bir şeyin birine ya da bir hayvana ait olduğunu göstermek için kullanırız.

NOT: İyelik Sıfatları aslında belirteçlerdir, fakat sözlüklerde ve gramer kitaplarında sıfat olarak geçerler.

Summary

İyelik Sıfatları [possessive adjectives] bir şeyin birine ya da bir hayvana ait olduğunu göstermek için kullanırız. Sayılarından ya da cinslerinden ayırt edilebilirler:

my, your, his, her, its, our, your ve their.

Örnek:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my cümlede sahiplik sıfatı görevindedir.
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine cümledeki başka bir öge yerine sahiplik belirtmek için
zamir olarak kullanılmıştır.

NOT:  Kendileri de birer belirteç olduğu için İyelik Sıfatlarından önce belirteç kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans