Unit 9.1

İyelik Sıfatları

Determiners

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Sıfatlar [adjectives] bir kişiyi ya da bir nesneyi tanımlamak için cümlede iki farklı şekilde bulunabilen belirteç

İyelik Sıfatları [possessive adjectives] sahiplik belirtmek için kullanılır.

Form

İyelik Sıfatları isimlerle birlikte kullanılır ve sayılar ile cinsiyetten ayırt edilebilir. Kendilerinden önce başka bir belirteç veya artikel kullanılmaz.

Sahiplik Sıfatları

Subject PronounsPossessive Adjetives
IMy
YouYour
HeHis
SheHer
ItIts
WeOur
YouYour
TheyTheir

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

İyelik Sıfatları bir şeyin birine ya da bir hayvana ait olduğunu göstermek için kullanırız.

NOT: İyelik Sıfatları aslında belirteçlerdir, fakat sözlüklerde ve gramer kitaplarında sıfat olarak geçerler.

Summary

İyelik Sıfatları [possessive adjectives] bir şeyin birine ya da bir hayvana ait olduğunu göstermek için kullanırız. Sayılarından ya da cinslerinden ayırt edilebilirler:

my, your, his, her, its, our, your ve their.

Örnek:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my cümlede sahiplik sıfatı görevindedir.
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine cümledeki başka bir öge yerine sahiplik belirtmek için
zamir olarak kullanılmıştır.

NOT:  Kendileri de birer belirteç olduğu için İyelik Sıfatlarından önce belirteç kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book