Unit 9.2

İyelik Zamirleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zamirler [pronouns] ismin tekrarından kaçınmak için ismin yerine kullanılır.

İyelik Zamirleri [possessive pronouns] bir insan veya herhangi bir canlının sahiplik durumunu belirtir. Bir şeyin başka bir şeye ait olduğunu gösterir.

Form

İyelik Zamirleri ismin yerine kullanılır ve başka belirtçler ya da artikellerden önce kullanılmaz.

İyelik Zamirleri:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

İyelik Zamirleri isimlerin tekrarından kaçınmak için isimlerin yerine kullanılırlar ve bir şeyin başka bir şeye ait olduğunu gösterirler.

Summary

 İyelik Zamirleri [possessive pronouns] bir insana ya da hayvana ait olan bir şeyin ifade edilmesi için kullanılır. Tüm diğer zamirler gibi aitlik belirten sıfat veya zamirleri de sayılarına ve cinsiyetine göre  göre ayırt ediyoruz. İyelik Zamirleri ismin tekrarından kaçınmak için ismin yerine de kullanılırlar.

Bunlar: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Örnek:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine cümlede başka bir öge yerine kullanılmış (iyelik zamiri).

♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my cümlede bir ismi belirtmek için kullanılmış.
( possessive adjectives).

NOT: İyelik Zamirlerinden önce  başka belirteçler kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans