Izenordain posesiboak

Introduction

Izenordainak errepikapenak ez gertatzeko erabiltzen diren hitzak dira.

Izenordain posesiboak zerbait norbaitena dela erakusteko erabiltzen diren determinatzaileak dira.

Form

Izenordain posesiboak substantiboen lekuan jartzen dira. Ez ditugu artikulu edo beste determinatzailerik izenordainen aurretik erabiltzen.

Izenordain posesiboak hurrengoak dira:

Subject Pronouns Possessive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Izenordain posesiboak zerbait norbaitena dela erakusteko erabiltzen ditugu, baina substantiboen errepikapenak sahiesteko.

Summary

Izenordain posesiboak zerbait animalia edo pertsona beten del erakusteko erabiltzen dira. Genero eta zenbiakiaren bidez ezberdintzen ditugu eta substantiboen ordez jartzen dira, errepikapenak sahiesteko.

Hurrengoak dira: mine, yours, his, hers, its, ours, yours eta theirs.

Adibidez:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine esaldiaren beste elementu bat ordezkatzen du (izenordain posesiboa da).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her eta my esaldiaren elementu bat deskribatzen dute (adjektibo posesiboak dira).

OHARRA: Ez ditugu determinatzailerik izenordainen aurretik erabiltzen.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

More exercises

Exercises


License