Bai edo ez galderak orainaldi forman

Advertising

Introduction

Bai edo ez galderak [yes or no questions] zehar galderak [closed questions] ere deitzen dira edo galdera polarrak [polar questions]  haien erantzuna bai edo ez bakarrik izan daitekeelako. Zehar galderen erantzunak galdera laburrak [short answers] deitzen dira.

Zehar galderan orinaldi forman orainaldiari buruz hitz egiteko informazioari buruz galdetzeko erabiltzen dira.

Form

Zehar galderak eratzeko aditz laguntzailea (behavedo) edo modala (cancouldwould…) bakarrik erabili daiteke. Orainaldi forman, aditz laguntzile eta modala orainaldi forma erabili behar da.

Bai edo ez galderek hurrengo egitura dute:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Zehar galderen erantzunak erantzun laburrak deitzen dira. Erantzun horiek normalean aditz laguntzaile edo modala daukate (ez dago zertan aditza errepikatu behar).

Erantzun laburrek hurrengo egitura dute:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (galderaren berdina) Bai edo ez galdera batzuek eta haien esaldi laburrak hurrengoak dira:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Bai edo ez galderak erabiltzen ditugu erantzuna bai (baiezkoan) edo ez (ezezkoan) izango dela suposatzen dugunean.

Summary

Bai edo ez galderek bai edo ez erantzunak bakarrik izan ditzakete.

Bai edo ez galderen egitura hurrengoa da: Aditz laguntzailea edo modala gehi subjektua eta substantiboa edo aditza (esaldia galdera marka batekin amaitzen da).

Erantzun laburren egitura hurrengoa da: Bai edo ez [yes or no] gehi koma eta subjektua eta aditz laguntzailea edo modala ondoren (galderaren berdina).

Adibidez:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Bai/ez galderak zehar galderak ere deitzen dira, eta galdera to do aditz laguntzailearekin galdetu denez, erantzun laburrak hau izango du.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- galderak galdera zuzenak [open questions] deitzen dira erantzun infinitoak eduki ditzaketelako.

OHARRA: (be/have…) aditz laguntzailea bakarrik erabili daiteke edo aditz modala (can/could/would…) bai edo ez galderak sortzeko.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License