Adjektibo erakusleak

Advertising

Introduction

Adjektiboak esaldian bi posiziotan jarri daitezkeen determinatzaileak dira pertsona edo gauza bat modifikatzeko.

Adjektibo erakusleak objetuak espazio baten kokatzeko eta haien posizioa identifikatzeko erabiltzen dira.

Form

Adjektibo erakusleak substantiboen aurretik doaz eta hauek sarrarazten dituzte. Ez ditugu artikuluak eta beste determinatzaileak adjektibo erakusleen aurretik erabiltzen.

Adjektibo erakusleak hurrengoak dira:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

  • This car belongs to my father (singular).
  • These shoes are too big for me (plural).

Far

  • That boy is from Turkey (singular).
  • Those boxes over there are very heavy (plural).

Use

Adjektibo erakusleak objektuak espazio batean kokatzen ditugunean eta haien posisioaren distantzia hizlariarekiko identifikatzeko erabiltzen dira.

  • Near: this (singularra) eta these (plurala) erabiltzen ditugu hizlariarekiko hurbil dauden gauza eta pertsonekiko (hemen).
  • Far: that (singularra) eta those (plurala) urrun dauden gauza eta pertsonekiko (han).

OHARRA: Adjektibo erakusleak determinatzaileak dira, baina hiztegi eta gramatika liburuetan adjektibo moduan aipatzen dira.

Summary

Adjektibo erakusleak substantiboen aurretik erabiltzen dira, objektu baten posiszioa hizlariaren distantziarekiko adierazteko.

Bi posizio mota daude hizlariaren distantziarekiko:

  • Objektu bat hurbil dagoenean, this erabili daiteke singularrerako eta these substantibo puralerako.
  • Objektu bat urrun dagoenean, that erabili dezakegu singularrerako eta those substantibo pluraletarako.

Adibidez:
— “This apple pie is delicious!” = sagar tarta [apple pie] mintzailearekiko hurbil dago.
— “These apples are delicious!” = sagar tartak [apple pie] mintzailearekiko hurbil daude.
— “That apple pie looks delicious!” = sagar tarta [apple pie] mintzailearekiko urrun dago.
— “Those apples look delicious!” = sagar tartak [apple pie] mintzailearekiko urrun daude.

Ez nahastu adjektibo erakusleak izenordain erakusleekin, hauek substantiboak ordezkatzen dituzte errepikapenik ez gertatzeko. Forma berdinak dituzte, baina funtzio ezberdinak esaldian.

Adibidez:
— “Thisapple pie seems delicious!” = this adjektibo erakuslea erabiltzen dugu sagar tartaren [apple pie] distantzia erakusteko eta substantibo bat sarrarazteko.
♦ “This seems delicious!” = this izenordaina erabiltzen dugu zerbaiten distantzia adierazteko eta substantiboa ez errepikatzeko.

OHARRA: Ez ditugu determinatzaileak adjektibo erakusleen aurretik jartzen, determinatzaile mota bat direlako.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License