Adjektibo eta adberbio konparatiboak

Advertising

Introduction

Adjektibo edo adberbio konparatiboak bi gauza, pertsona edo ekintza konparatzeko erabiltzen dira. Haien arteko berdintasun edo ezberdintasunak adierazteko.

Form

Konparatiboak adjektibo edo adberbioak erabiliz sortu daitezke.

Gauza bat beste batekin konparatu nahi dugunean than hitza erabiltzen dugu adjektibo edo adberbio baten atzetik.

Esaldiaren egitura hurrengoa da:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Adjektibo edo adberbio konparatiboak era ezberdinetan lortu ditzakegu silaba kopuruaren eta haien atzizkien arabera. 

Silaba bat:

 • Adjektibo/adbebioak: -er gehituz (clean ⇒ cleaner);
 • Adjektibo/adbebioak-e atzizkiarekin: -r gehitzen diegu (simple ⇒ simpler);
 • Bokal eta kontsonante batekin amaitzen diren adjektiboak: amaierako kontsonantea bikoizten dugu eta gero -er gehitzen diogu (big ⇒ bigger).

Bi silaba (-y atzizkiarekin):

 • -y amaieradun adjektibo/adbebioak: -y –i-ra aldatu egiten da eta –er gehitu (friendly ⇒ friendlier).

Bi silaba edo gehiago (-y atzizkirik gabe):

 • -y amaiera ez duten adjektibo/adbebioakmore + adjektibo/adberbioak (aldaketarik gabe) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

Example

Silaba bat

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Bi silaba (-y-rekin)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Bi silaba edo gehiago (-y gabe)

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Adjektibo/adberbio konparatiboak bi gauza, pertsona edo ekintza konparatu nahi dutugunean erabiltzen dira.

Badaude momentuak noiz contestuaren arabera than kendu daiteke:
I am feeling better today.” (Ez nengoen ondo atzo, horregatik atzo eta gaur konparatzen nabil.)

Summary

Adjektibo edo adberbio konparatiboak bi gauza, pertsona edo ekintza konparatzeko erabiltzen dira. Haien arteko berdintasun edo ezberdintasunak adierazteko.

Adjektibo edo adbebioak erabiliz konparazioak egiten ditugunean, subjektuarekin hasten gara eta aditza gehi adjektibo konparatibo edo adberbio  bat eta objektu bat ondoren.

Adjektibo konparatibo edo adberbio formak aldatu egiten dira silaba kopuru eta adjektiboaren atzizkiaen arabera.

Adibidez:
Silaba bat
-er gehitzen diogu hitzaren amaieran: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.”
-e atzizkiarekin -r gehitzen dugu:”Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.”
Bokal bat + kontsonante batekin, kontsonantea bikoizten dugu eta -er gehitu: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.”

Bi silaba

-y atzizkiarekin, -y -i bihurtzen da eta -er gehitzen diogu: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.”

Bi silaba edo gehiago
— (-y atzizki gabe) More gehitzen dugu adjektibo/adberbiaren aurretik: “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.”

OHARRA: Than kendu dezakegu, kontestuarengatik lehen substantiboarekin konparatzen gaudela badakigunean: “Lately DVDs are less popular.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License