Unit 8.2

Aukštesniojo laipsnio būdvardžai ir prieveiksmiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai [comparative adjectives/adverbs] yra naudojami palyginti daiktus, žmones ar veiksmus, išreiškiant lygybes [equalities] ar nelygybes [inequalities] tarp jų.

Form

Aukštesnisys laipsnis gali būti formuojamas naudojant būdvardžius ar prieveiksmius.

Kai norime palyginti vieną daiktą su kitu, naudojame žodį than, kuris eina po būdvardžio ar prieveiksmio.

Sakinio struktūra yra:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai yra formuojami skirtingai, priklausomai nuo skiemenų skaičiaus ar būdvardžio priesagos.

Vienas skiemuo:

 • Būdvardis/prieveiksmis: pridedame -er (cleancleaner);
 • Būdvardis/prieveiksmis su priesaga -e: pridedame -r (simplesimpler);
 • Būdvardžiai, kurie baigiasi vienu basle ir vienu priebalsiu: padvigubiname paskutinį priebalsį prieš pridedami -er (bigbigger).

Du skiemenys (su priesaga -y):

 • Būdvardis/prieveiksmis, kuris baigiasi -y: -y pakeičiama į –i ir pridedama –er (friendlyfriendlier).

Du (be priesagos -y) ar daugiau skiemenų

 • Būdvardis/prieveiksmis, kuris nesibaigia -y: more + būdvardis/prieveiksmis (forma nesikeičia) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

Vienas skiemuo

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Du skiemenys (su priesaga -y)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Du skiemenys (be priesagos -y) ar daugiau skiemenų

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Naudojame aukštesnįjį būdvardžių/prieveiksmių laipsnį, kai norime palyginti du ar daugiau daiktų, žmonių ar veiksmų.

Priklausomai nuo konteksto yra situacijų, kuriose galime išvengti than naudojimo:
I am feeling better today.“ (Vakar nesijaučiau gerai, todėl aš lyginu vakar dieną su šiandien).

Summary

Naudojame aukštesnįjį būdvardžių/prieveiksmių laipsnį [comparative adjectives/adverbs], kai norime palyginti du ar daugiau daiktų, žmonių ar veiksmų, išreikšdami lygybes ar nelygybes tarp jų.

Struktūra: pradedame sakinį veiksniu ir veiksmažodžiu, kurį seka lyginamasis būdvardis ar prieveiksmis lydimas žodžio than ir papildinio.

Forma skiriasi priklausomai nuo skiemenų skaičiaus ir būdvardžio priesagos.

Pavyzdžiui:
Vienskiemeniai žodžiai:
— Žodžio pabaigoje pridedame -er galūnę: „Tall“ ⇒ „Claire is taller than Paula.“
— Su priesaga -e, mes pridedame -r: „Nice“ ⇒ „Anne is nicer than him.“
— Su viena balse + vienu priebalsiu, mes padvigubiname priebalsį ir pridedame -er: „Thin“ ⇒ „Karl is thinner than Paul.“

Dviskiemeniai žodžiai:
— Su priesaga -y,-y tampa -i ir pridedame -er.: „Hungry ⇒ „Claire is hungrier than Paula.“

Dviejų ar daugiau skiemenų turintys žodžiai
— (Be priesagos -y) Pridedame more prieš būdvardį/prieveiksmį. „Tired“ ⇒ „Claire is more tired than Paula.“

PASTABA: Galime praleisti than, kai iš konteksto suprantame, kas yra lyginama su pirmuoju daiktavardžiu: „Lately DVDs are less popular„.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama  kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License