Unit 8.2

Palyginimai su Būdvardžiais ir Prieveiksmiais

Syntax

Palyginimai [comparisons] su būdvardžiais [adjectives] ir prieveiksmiais [adverbs] naudojami palyginti daiktus, žmones ar veiksmus, išreiškiant lygybę [equalities] ar nelygybę [inequalities] tarp jų.

Palyginimai gali būti formuojami vartojant būdvardžius ar prieveiksmius. Kai mes norime palyginti vieną daiktą su kitu, mes vartojame žodį than, kuris eina po būdvardžio ar prieveiksmio.

Sakinio struktūra yra tokia:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Palyginimai su būdvardžiais ar prieveiksmiais formuojami skirtingai, priklausomai nuo skiemenų skaičiaus bei priesagos.

 • Vienas skiemuo:
  • Būdvardis/prieveiksmis: pridedame -er (cleancleaner);
  • Būdvardis/prieveiksmis su priesaga -e: pridedame -r (simplesimpler);
  • Būdvardžiai baigiantys vienu balsiu ir vienu priebalsiu: padvigubiname paskutinį priebalsį prieš pridedami -er (bigbigger).
 • Du skiemenys:
  • Būdvardis/prieveiksmis, kuris baigiasi -y: pakeičia -y į –i ir prisideda –er (friendlyfriendlier).
 • Du ar daugiau skiemenų:
  • Būdvardis/prieveiksmis, kuris nesibaigia -y: more + būdvardis/prieveiksmis (nesikeičia) + than… (beautifulmore beautiful).
 • Vienas skiemuo
  • I am cleaner than him.
  • Their brother is older than my sister.
  • Peter is going to talk to him later about the house.
 • Du skiemenys su priesaga -y
  • I am friendlier than Max.
  • Kate is prettier than Martha.
  • We should get up earlier tomorrow.
 • Du (be priesagos -y) ar daugiau skiemenų
  • I am more popular than you.
  • He is more boring than his brother.
  • This book is more exciting than the last one.

Naudojame palyginimus su būdvardžiais/prieveiksmiais, kai norime palyginti du ar daugiau daiktų, žmonių ar veiksmų.

Situacijos, kuriose galime praleisti than, priklausomai nuo konteksto:
I am feeling better today.“ (Vakar nesijaučiau gerai, todėl aš lyginu vakarykštę dieną su šiandien).

Palyginimai [comparisons] su būdvardžiais [adjectives] ar prieveiksmiais [adverbs] naudojami palyginti du ar daugiau dalykų, žmonių ar veiksmų, išreikšdami lygybes ar nelygybes tarp jų.

Jų struktūra:
 … + comparative adjective/adverb + than + …

Jų forma skiriasi priklausomai nuo skiemenų skaičiaus ir būdvardžio priesagos.

Pavyzdžiui:
Vienas skiemuo:
— Įprasta forma: „Tall“ ⇒ „Claire is taller than Paula.“ = Pridedame -er;
— Su priesaga -e: „Nice“ ⇒ „Anne is nicer than him.“ = Pridedame -r;
— Su vienu balsiu + vienu priebalsiu: „Thin“ ⇒ „Karl is thinner than Paul.“ = Padvigubiname priebalsį ir pridedame -er.

Du skiemenys
— Su priesaga -y: „Hungry ⇒ „Claire is hungrier than Paula.“ = -y tampa -i ir pridedame -er.

Du ar daugiau
— (Be priesagos -y): „Tired“ ⇒ „Claire is more tired than Paula.“ = Pridedame more prieš būdvardį/prieveiksmį.

NOTE: Galime praleisti than, kai iš konteksto žinome kas yra lyginama su pirmu daiktavardžiu: „Lately DVDs are less popular„.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book