Unit 7.2

Ordinaliniai Skaitmenys

Determiners

Ordinaliniai skaitmenys [ordinal numbers] nurodo skaičių sekas, elementų poziciją sąraše.

Ordinaliniai skaitmenys paprastai eina kartu su apibrėžtu artikeliu the ir jie dažniausiai eina prieš veiksmažodį. Ordinaliniai skaitmenys sudaromi prie kiekinių skaičių (1 -10) pridedant -th*.

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth

*Išimtys (taip pat twelve = twelfth).

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Vartojame ordinalinius skaitmenis parodyti kažko poziciją.

Skirtingai nuo kiekinių skaičių, kurie vartojami nurodyti kažko kiekį, jie nurodo skaičių sekas.

Ordinaliniai skaitmenys [ordinal numbers] skiriasi nuo kiekinių skaičių [cardinal numbers], nes jie vartojami nustatyti elementų poziciją sąraše.

Ordinaliniai skaitmenys sudaromi pridedant -th prie kiekinių skaičių: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth ir tenth.

Pavyzdžiui:
— „It’s my fifth time in Spain.“ = Kelintą kartą lankausi Ispanijoje (fifth = ordinalinis skaitmuo).
♦ „I’ve been to Spain five times.“ = Bendras skaičius, kiek kartų esu buvęs Ispanijoje  (five = kiekinis skaičius).

NOTE: 1, 2, 3, 5, 8, 9 ir 12 yra išimtys (nes jų ordinaliniai skaitmenys nesilaiko bendros formavimo taisyklės: first, second, third, fifth, eighth, ninth and twelfth).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book