Unit 7.2

Kelintiniai skaitvardžiai

Introduction

Kelintiniai skaitvardžiai [ordinal numbers] nurodo skaičių sekas, elementų poziciją sąraše.

Form

Kelintiniai skaitvardžiai dažniausiai naudojami kartu su apibrėžtuoju artikeliu the ir paprastai eina prieš veiksmažodį.

Kelintiniai skaitvardžiai sudaromi prie kiekinių skaitvardžių (1 – 10) pridedant -th*.

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth

*Išimtys (taip pat twelve = twelfth).

Example

 • He was the first on the list./ He was the 1st on the list.
 • It’s my second time in Sweden. / It’s my 2nd time in Sweden.
 • I want the third cake. / I want the 3rd cake.

Use

Naudojame kelintinius skaitvardžius nurodyti tam tikrą poziciją sekoje. Tuo metu kiekiniai skaitvardžiai – kiekį.

Summary

Kelintiniai skaitvardžiai [ordinal numbers] yra naudojami nustatyti elementų seką tam tikra tvarka.

Kelintiniai skaitvardžiai sudaromi prie kiekinių skaitvardžių pridedant -th: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth ir tenth.

Pavyzdžiui:
— „It’s my fifth time in Spain.“ = Nurodomas tam tikras kartas, kai yra lankomasi Ispanijoje ir dabar esama joje (fifth = kelintinis skaitvardis).
♦ „I’ve been to Spain five times.“ = Bendras skaičius, nurodantis kiek kartų buvome Ispanijoje ir dabar jau joje nesame  (five = kiekinis skaitvardis).

PASTABA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 ir 12 yra išimtys (nes jų kelintiniai skaitvardžiai nesilaiko bendros formavimo taisyklės: first, second, third, fifth, eighth, ninth and twelfth).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


License