Unit 6.1

Būtojo Laiko Neigiama Forma

Tenses

Būtasis laikas [past simple] yra laikas, vartojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, kurie įvyko praeityje.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis paneigia kažką apie subjektą.

Reguliarių ir nereguliarių* būtojo laiko veiksmažodžių neigiama forma laikosi šios struktūros:
Subject + did + not + verb + …

  • Did yra veiksmažodžio do būtojo laiko forma.
  • Neigiamos formos trumpinys yra didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Klausimai ir nereguliarių veiksmažodžių neigiama forma turi tokią pačią struktūrą kaip ir reguliarūs veiksmažodžiai.

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Vartojame būtąjį laiką, neigiamoje formoje, paneigti:

  1. Trumpus baigtus veiksmus ir įvykius, kurie neįvyko;
  2. Ilgus pasibaigusius veiksmus, kurie neįvyko;
  3. Pasikartojančius įvykius ir įpročius, kurie neįvyko praeityje;
  4. Praeities įvykius, kurie neįvyko ir vartojame laiko išraiškas, tokias kaip: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Vartojame būtąjį laiką [past simple], neigiamoje formoje, paneigti įvykius, kurie įvyko praeityje ir kurie jau baigėsi.

Struktūra:
Subject + did + not + verb + …

Pavyzdžiui:
— „You didn’t ask.“ = Vartojame būtąjį laiką išreikšti praeities įvykį, kuris neįvyko.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book