Unit 6.1


Būtojo Laiko Neigiama Forma

Tenses

Būtasis laikas [past simple] yra laikas, vartojamas išreikšti situacijas, įvykius ir veiksmus, kurie įvyko praeityje.

Neigiamoje formoje, veiksmažodis paneigia kažką apie subjektą.

Reguliarių ir nereguliarių* būtojo laiko veiksmažodžių neigiama forma laikosi šios struktūros:
Subject + did + not + verb + …

  • Did yra veiksmažodžio do būtojo laiko forma.
  • Neigiamos formos trumpinys yra didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Klausimai ir nereguliarių veiksmažodžių neigiama forma turi tokią pačią struktūrą kaip ir reguliarūs veiksmažodžiai.

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Vartojame būtąjį laiką, neigiamoje formoje, paneigti:

  1. Trumpus baigtus veiksmus ir įvykius, kurie neįvyko;
  2. Ilgus pasibaigusius veiksmus, kurie neįvyko;
  3. Pasikartojančius įvykius ir įpročius, kurie neįvyko praeityje;
  4. Praeities įvykius, kurie neįvyko ir vartojame laiko išraiškas, tokias kaip: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Vartojame būtąjį laiką [past simple], neigiamoje formoje, paneigti įvykius, kurie įvyko praeityje ir kurie jau baigėsi.

Struktūra:
Subject + did + not + verb + …

Pavyzdžiui:
— „You didn’t ask.“ = Vartojame būtąjį laiką išreikšti praeities įvykį, kuris neįvyko.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book