Unit 6.1

Past Simple Negative

Introduction

Jednostavno prošlo vrijeme [past simple] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji i događaja koji su se dogodili u prošlosti.

Kada se koristi u negativnom obliku, glagol negira nešto o subjektu.

Form

Past simple pravilnih i nepravilnih* glagola u negativnom obliku ima ovu strukturu:
Subject + did + not + verb + …

  • Did je oblik glagola do u perfektu.
  • Skraćeni negativan oblik je didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Pitanja i niječni oblici nepravilnih glagola imaju istu strukturu kao pravilni glagoli.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

Past simple u negativnom obliku koristimo za negiranje:

  • Radnji, situacija i događaja koji su se dogodili i završili u prošlosti;
  • Ponovljenih događaja i navika koji su se dogodili u prošlosti;
  • Prošlih događaja uz koje koristimo vremenske izraze kao što su: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Jednostavno prošlo vrijeme [past simple] u negativnom obliku koristimo za negiranje radnje koja se dogodila i završila u prošlosti.

Struktura pravilnih glagola:
Subject + did + not + verb + …

Naprimjer:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Koristimo past simple za izricanje događaja koji se nije dogodio u prošlosti.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises


Licenca