Unit 6.1


Past Simple Negative

Tenses

Простий Минулий [Past Simple] – це час, який вживається для вираження ситуацій, подій і дій які відбулися у минулому і зараз закінчилися.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Past Simple як правильних так і неправильних дієслів у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + did + not + verb + … (“did” is the past form of the verb “do”).

Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*Питання і заперечення неправильних дієслів мають таку саму структуру правильних дієслів.

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Ми вживаємо Past Simple для вираження:

  • коротких, закінчених дій і подій які не відбулися;
  • довгих, закінчених ситуацій які не відбулися;
  • повторювані події і звички які не відбулися у минулому;
  • минулі події які не відбулися і ми вживаємо для вираження часу такі вирази як: два тижні тому, минулого року, у 2010, вчора тощо.

Ми вживаємо Past Simple коли ми хочемо розповісти про ситуації які відбулися у минулому і зараз завершилися. При вираженні у Заперечній формі, щось про суб’єкт заперечується.

Past Simple у заперечній формі має таку структуру:
Subject + did + not + verb + … (e.g. I did not study.) (“did” is the past form of the verb “do”).

Наприклад:
— “I didn’t study.” = Ми вживаємо Past Simple у Заперечній формі для вираження минулої події яка не відбулася.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book