Unit 6.1

Past Simple Negative

Tenses

Простий Минулий [Past Simple] – це час, який вживається для вираження ситуацій, подій і дій які відбулися у минулому і зараз закінчилися.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Past Simple як правильних так і неправильних дієслів у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + did + not + verb + … (“did” is the past form of the verb “do”).

Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*Питання і заперечення неправильних дієслів мають таку саму структуру правильних дієслів.

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Ми вживаємо Past Simple для вираження:

  • коротких, закінчених дій і подій які не відбулися;
  • довгих, закінчених ситуацій які не відбулися;
  • повторювані події і звички які не відбулися у минулому;
  • минулі події які не відбулися і ми вживаємо для вираження часу такі вирази як: два тижні тому, минулого року, у 2010, вчора тощо.

Ми вживаємо Past Simple коли ми хочемо розповісти про ситуації які відбулися у минулому і зараз завершилися. При вираженні у Заперечній формі, щось про суб’єкт заперечується.

Past Simple у заперечній формі має таку структуру:
Subject + did + not + verb + … (e.g. I did not study.) (“did” is the past form of the verb “do”).

Наприклад:
— “I didn’t study.” = Ми вживаємо Past Simple у Заперечній формі для вираження минулої події яка не відбулася.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book