Unit 10.2


Like

Verbs

Дієслова Like і Would Like не слід плутати, тому що вони мають різні значення.

За фактом, Would like вживається для вираження наших прохань або пропозицій більш ввічливо, дієслово  Like вживається для висловлення думки про те чим насолоджуєшся.

Нижче можна прочитати форму дієслова Like:

Affirmative

Стверджувальна форма дієслова like має таку структуру:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (“likes” для третьої особи однини).

SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Negative

Заперечна форма дієслова Like має таку структуру:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” для третьої особи однини).

Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Interrogative

Питальна форма дієслова Like має таку структуру:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” для третьої особи однини).

DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Affirmative

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Negative

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Interrogative

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Важливо розрізняти Like від Would Like:

 • ми вживаємо Like коли ми хочемо виразити задоволення чогось;
 • вживаємо Would like коли ми хочемо виразити прохання або послугу;
 • структури є різними навіть коли стосуються граматичної структури.

Дієслово Like вживається для вираження ідеї задоволення чогось. Ми вживаємо різні структури залежно від форми дієслова яку нам потрібно вжити (стверджувальну, заперечну і запитальну).

Дієслово Like має таку структуру:

 • Affirmative: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (“likes” для третьої особи однини).
 • Negative: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (“does” для третьої особи однини).
 • Interrogative: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (“does” для третьої особи однини).

Наприклад:
— Affirmative: “I like drinking tea.” = суб’єкт(I) насолоджується чаєм.
— Negative: “I don’t like drinking tea.” = суб’єкт (I) не насолоджується чаєм.
— Interrogative: “Do you like drinking tea?” =  суб’єкта (You) запитали чи він насолоджується чаєм.

Є значна відмінність у значенні між Like і Would like:

 • Would like вживається для вираження наших прохань чи пропозицій більш ввічливо;
 • Like вживається для вираження задоволення чогось.

Наприклад:
— “I like sport.” = Мені взагалі подобається займатися спортом.
— “I would like to do some sport.” = Я висловлюю своє бажання займатися спортом.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] що показує його вживання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book