ზმნა Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Like (მოწონება), როგორც ზმნა, გამოიყენება იმ საგნების გადმოსაცემად, რომელიც გვართობს და სიამოვნებას გვანიჭებს.

Form

ამ სტუქტურას, ძირითადად, სამი ფორმით შეხვდებით:

მტკიცებითი

მტკიცებითი [affirmative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: მტკიცებით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება და like ნაცვლად გვაქვს likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

უარყოფითი

უარყოფითი [negative]ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: უარყოფით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება და do-ს ნაცვლად გვაქვს does.
 • უარყოფითში მოკლე ფორმა იგივეა, როგორც ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში [present simple]: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

კითხვითი

კითხვითი [interrogative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: კითხვით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება და do-ს ნაცვლად გვაქვს does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

მტკიცებითი

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

უარყოფითი

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

კითხვითი

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like გადმოსცემს, რომ რაღაც მოქმედება სიამოვნებას გვანიჭებს.

Summary

ზმნა Like გადმოსცემს, რომ რაღაც მოქმედებით სიამოვნებას ვიღებთ. ჩვენ ვიყენებთ განსხვავებულ სტრუქტურებს იმ ფორმის მიხედვით, რომლის გამოყენებაც გვჭირდება.

სტრუქტურა ასეთია:

 • მტკიცებითი: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის).
 • უარყოფითი: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის).
 • კითხვითი: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის).

მაგალითად:
— მტკიცებითი: “I like drinking tea.”
— უარყოფითი: “I don’t like drinking tea.”
— კითხვითი: “Do you like drinking tea?

შენიშვნა: like -სა და would like-ს შორის დიდი განსხვავებაა. Would like გამოიყენება მოთხოვნისა და შეთავაზებების ზრდილობიანად გადმოსაცემად.

მაგალითად:
— “I like sport.” = ჩვენ ვიყენებთ like ზმნას, რომელიც გამოხატავს, რომ სუბიექტი სიამოვნებით კავდება სპორტით.
♦ “would like to do some sport.” = ჩვენ ვიყენებთ would like კონსტრუქციას, რომელიც გამოხატავს სუბიექტის სურვილს, რომ დაკავდეს სპორტით.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License