Unit 10.2

Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like, kā darbības vārdu, izmanto, lai izpaustu to, kas rada baudu vai kas ir patīkams.

Form

Parasti šī vārda forma atrodama trijās formās:

Apgalvojuma

Izmantojamā forma apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: apgalvojuma formā ar trešās personas vienskaitli like mainās uz likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

Nolieguma

Izmantojamā forma nolieguma [negative] formā:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: nolieguma formā ar trešo personu vienskaitlī do mainās uz does;
 • Nolieguma formas saīsinātā forma ir tāda paša, kā saīsinātā forma laika present simple: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

Jautājuma

Izmantojamā forma jautājuma [interrogative] formā:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: jautājuma formā ar trešās personas vienskaitli do mainās uz does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Example

Apgalvojumi

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Noliegumi

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Jautājumi

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like izmanto, ja vēlas izpaust baudu no kaut kā darīšanas.

Summary

Darbības vārdu like izmanto, lai izpaustu domu par kaut kā baudīšanu. Lieto dažādas formulas, kas atkarīgas no nepieciešamā darbības vārda formas.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes trešajai personai vienskaitlī).
 • Noliegumiem: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does trešajai personai vienskaitlī).
 • Jautājumiem: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does trešajai personai vienskaitlī).

Piemēram:
— Apgalvojums: “I like drinking tea.”
— Noliegums: “I don’t like drinking tea.”
— Jautājums: “Do you like drinking tea?

PIEZĪME: Pastāv nozīmīga atšķirība starp like un would like nozīmēm. Would like izmanto, lai paustu lūgumus vai piedāvājumus pieklājīgākā formā.

Piemēram:
— “I like sport.” = Izmantojam like, lai izpaustu ideju, ka teikuma priekšmetam patīk nodarboties ar sportu.
♦ “would like to do some sport.” = Izmantojam would like, lai izpaustu teikuma priekšmeta vēlmi nodarboties ar sportu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu