Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Like, kā darbības vārdu, izmanto, lai izpaustu to, kas rada baudu vai kas ir patīkams.

Form

Parasti šī vārda forma atrodama trijās formās:

Apgalvojuma

Izmantojamā forma apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: apgalvojuma formā ar trešās personas vienskaitli like mainās uz likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Nolieguma

Izmantojamā forma nolieguma [negative] formā:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: nolieguma formā ar trešo personu vienskaitlī do mainās uz does;
 • Nolieguma formas saīsinātā forma ir tāda paša, kā saīsinātā forma laika present simple: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Jautājuma

Izmantojamā forma jautājuma [interrogative] formā:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: jautājuma formā ar trešās personas vienskaitli do mainās uz does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Apgalvojumi

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

Noliegumi

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

Jautājumi

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like izmanto, ja vēlas izpaust baudu no kaut kā darīšanas.

Summary

Darbības vārdu like izmanto, lai izpaustu domu par kaut kā baudīšanu. Lieto dažādas formulas, kas atkarīgas no nepieciešamā darbības vārda formas.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes trešajai personai vienskaitlī).
 • Noliegumiem: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does trešajai personai vienskaitlī).
 • Jautājumiem: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does trešajai personai vienskaitlī).

Piemēram:
— Apgalvojums: “I like drinking tea.”
— Noliegums: “I don’t like drinking tea.”
— Jautājums: “Do you like drinking tea?

PIEZĪME: Pastāv nozīmīga atšķirība starp like un would like nozīmēm. Would like izmanto, lai paustu lūgumus vai piedāvājumus pieklājīgākā formā.

Piemēram:
— “I like sport.” = Izmantojam like, lai izpaustu ideju, ka teikuma priekšmetam patīk nodarboties ar sportu.
♦ “would like to do some sport.” = Izmantojam would like, lai izpaustu teikuma priekšmeta vēlmi nodarboties ar sportu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

External link to Like exercises (54).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence

 • Like from English Grammar A1 Level for Latvian speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-lv/?p=141