Unit 2.2

Lietvārdu daudzskaitļu formas veidošana

Nouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Daudzskaitli [plural] lieto, lai norādītu, ka ir vairāk par vienu cilvēku, dzīvnieku, vietu vai priekšmetu.

Form

Lietvārdi daudzskaitlī [plural nouns] var būt veidoti no to vienskaitļu formas, vienkārši pievienojot piedēkli. Dažādi veidi, kā tos var veidot:

Kārtas

Daudzskaitļu kārtnie lietvārdi veidojas, pievienojot -s vienskaitlim.

SingularPlural
carcars
classmateclassmates
tabletables
teacherteachers
studentstudents

Nekārtas

Lietvārdi daudzskaitlī var būt veidoti dažādos veidos, atkarībā no to vienskaitļa piedēkļiem. Dažādi veidi, kā pārveidot lietvārdu daudzskaitlī, sadalīti pēc grupām, atkarībā no to piedēkļiem:

 • Lietvārdi ar piedēkļiem -ch, -s, -sh, -x vai -z: un -es.
SingularPlural
-chwitchwitches
-sbossbosses
-shbushbushes
-xboxboxes
-zquizquizzes
 • Lietvārdi ar piedēkļiem -y: -y- maina uz -i- un pievieno -es.
SingularPlural
babybabies
citycities
daisydaisies
 • Lietvārdi ar piedēkli -fe vai -f: -f(e) maina uz -v un pievieno (e)s.
SingularPlural
lifelives
wifewives
wolfwolves

Example

Kārtas

 • StudentPeter and Eva are students.

Nekārtas

Lietvārdi ar piedēkļiem -ch, -s, -sh -x vai -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Lietvārdi ar piedēkļiem -y

 • StoryHe tells me some stories.

Lietvārdi ar piedēkļiem -fe vai -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Vienskaitli izmanto, ja runā tikai vienu lietu; daudzskaitli izmanto, ja runā par divām vai vairāk lietām. Parasti daudzskaitli lieto kopā ar skaitāmiem lietvārdiem [countable nouns] (lietu kopums, ko var saskaitīt ar skaitļiem).

Nesaskaitāmie lietvārdi [uncountable nouns] neseko likumam par daudzskaitļa formas veidošanu.

Summary

Lietvārdi daudzskaitlī [plural] var būt veidoti dažādi, atkarībā no vārda piedēkļa vienskaitlī. Vairākos gadījumos ir tikai jāpievieno galotne -s.

Piemēram:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = Pievienojam -s lietvārda galotnei.

Tomēr pastāv daži izņēmumi [irregularities] daudzskaitļa veidošanā [plural formation], kas ir atkarīgi no lietvārda galotnes.

Piemēram:
— Ar piedēkļiem -ch-s, -sh, -x or -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” = Pievienojam -es lietvārdam.
— Ar piedēkli -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” = Mainām -y uz -i un pievienojam -es.
— Ar piedēkļiem -fe or -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” = Mainām -f- uz -v- un pievienojam -es (dažos gadījumos vienkārši pievienojam -s).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu