Unit 2.2

Lietvārdu daudzskaitļu formas veidošana


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Daudzskaitli [plural] lieto, lai norādītu, ka ir vairāk par vienu cilvēku, dzīvnieku, vietu vai priekšmetu.

Form

Lietvārdi daudzskaitlī [plural nouns] var būt veidoti no to vienskaitļu formas, vienkārši pievienojot piedēkli. Dažādi veidi, kā tos var veidot:

Kārtas

Daudzskaitļu kārtnie lietvārdi veidojas, pievienojot -s vienskaitlim.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Nekārtas

Lietvārdi daudzskaitlī var būt veidoti dažādos veidos, atkarībā no to vienskaitļa piedēkļiem. Dažādi veidi, kā pārveidot lietvārdu daudzskaitlī, sadalīti pēc grupām, atkarībā no to piedēkļiem:

 • Lietvārdi ar piedēkļiem -ch, -s, -sh, -x vai -z: un -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Lietvārdi ar piedēkļiem -y: -y- maina uz -i- un pievieno -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Lietvārdi ar piedēkli -fe vai -f: -f(e) maina uz -v un pievieno (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Kārtas

 • StudentPeter and Eva are students.

Nekārtas

Lietvārdi ar piedēkļiem -ch, -s, -sh -x vai -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Lietvārdi ar piedēkļiem -y

 • StoryHe tells me some stories.

Lietvārdi ar piedēkļiem -fe vai -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Vienskaitli izmanto, ja runā tikai vienu lietu; daudzskaitli izmanto, ja runā par divām vai vairāk lietām. Parasti daudzskaitli lieto kopā ar skaitāmiem lietvārdiem [countable nouns] (lietu kopums, ko var saskaitīt ar skaitļiem).

Nesaskaitāmie lietvārdi [uncountable nouns] neseko likumam par daudzskaitļa formas veidošanu.

Summary

Lietvārdi daudzskaitlī [plural] var būt veidoti dažādi, atkarībā no vārda piedēkļa vienskaitlī. Vairākos gadījumos ir tikai jāpievieno galotne -s.

Piemēram:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = Pievienojam -s lietvārda galotnei.

Tomēr pastāv daži izņēmumi [irregularities] daudzskaitļa veidošanā [plural formation], kas ir atkarīgi no lietvārda galotnes.

Piemēram:
— Ar piedēkļiem -ch-s, -sh, -x or -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” = Pievienojam -es lietvārdam.
— Ar piedēkli -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” = Mainām -y uz -i un pievienojam -es.
— Ar piedēkļiem -fe or -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” = Mainām -f- uz -v- un pievienojam -es (dažos gadījumos vienkārši pievienojam -s).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence