Unit 6.1

Past Simple jautājuma formā

Tenses

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, notikumus un darbības, kas notika pagātnē.

Jautājumu [interrogative] formā tiek izmantota, lai jautātu par pagātni.

Kārtniem [regular] un nekārtniem* [irregular] darbības vārdiem jautājuma formā laikā past simple ir sekojoša formula:
Did + subject + verb + …?

  • Did ir pagātnes forma darbības vārdam do.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Nekārtniem darbības vārdiem jautājuma un nolieguma formās ir tādas pašas, kā kārtniem darbības vārdiem.

  1. Did I bake delicious biscuits yesterday?
  2. Did he study a lot for the exams?
  3. Did she do any exercise last Monday?
  4. Did they travel around the world last year?

Jautājumu formu laikā past simple izmanto, lai uzdotu jautājumus par:

  1. Īslaicīgām pabeigtām darbībām un notikumiem, kas nenotika;
  2. Ilglaicīgām pabeigtām situācijām, kas nenotika;
  3. Atkārtotiem notikumiem un paradumiem, kas nenotika pagātnes laikā;
  4. Pagātnes notikumiem, kas nenotika, un kopā ar tādiem laika izteicieniem, kā: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Laiku past simple jautājuma [interrogative] formā izmanto, lai uzdotu jautājumus par situācijām, kas notika pagātnē un tagad ir pabeigtas.

Izmantojamā formula:
Did + subject + verb + …? 

Piemēram:
— “Did you ask?” = Izmantojam past simple, lai uzdotu jautājumus par pagātnes notikumu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu