Unit 1.1

To be nolieguma formā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be ir palīgdarbības vārds, kam ir ļoti svarīga nozīme gramatikā.

Kad izteikts nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz kaut ko par teikuma priekšmetu.

Form

To be ir nekārtns darbības vārds, nolieguma formā tam ir sekojoša formula:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Saīsināto formu izmanto sarunvalodā vai neoficiālajā stilā.

Example

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Īpašības vārdiem
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be nolieguma formā var būt izmantots arī saīsinātās formās:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

To be ir ļoti parasta formula. Kad tas tiek izmantots, kā citu vārdu kategoriju (teikuma priekšmetu, lietvārdu, īpašības vārdu, papildinājumu…) apvienojošs vārds, tas sniedz vairāk informācijas par priekšmeta stāvokli.

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem;
 2. Īpašības vārdiem;
 3. Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem).

To be nolieguma formā izmanto, lai noliegtu kaut ko par priekšmeta raksturojumu, piemēram: vecumu, uzvedību, krāsu, darbu, nacionalitāti, raksturu, vietu, cenu, īpašības, izmēru, laiku…

Summary

To be ir viens no visbiežāk izmantojamiem palīgdarbības vārdiem. To be bieži izmanto ar lietvārdiem, īpašības vārdiem un prievārda frāzēm. Nolieguma [negative] tas noliedz priekšmeta raksturojumu.

Izmantojamā formula:
Subject + to be + not + …

Nolieguma formā: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Piemēram:
— “I am not tall.” = Izmantojam am not pirmajai personai vienskaitlī.
— “He is not tall.” = Izmantojam is not trešajai personai vienskaitlī.
— “They are not tall.” = Izmantojam are not daudzskaitļiem.

PIEZĪME: Saīsināto formu var izmantot tikai sarunvalodā un neoficiālajā stilā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence