Unit 1.1


To be nolieguma formā

Verbs

To be ir palīgdarbības vārds, kam ir ļoti svarīga nozīme gramatikā.

Kad izteikts nolieguma [negative] formā, darbības vārds noliedz kaut ko par teikuma priekšmetu.

To be ir nekārtns darbības vārds, nolieguma formā tam ir sekojoša formula:
Subject + to be + not + …

SubjectTo Be + notShort form*
Iam notI’m not
Youare notYou’re not/You aren’t
Heis notHe’s not/He isn’t
Sheis notShe’s not/She isn’t
Itis notIt’s not/It isn’t
Weare notWe’re not/We aren’t
Youare notYou’re not/You aren’t
Theyare notThey’re not/They aren’t

*Saīsināto formu izmanto sarunvalodā vai neoficiālajā stilā.

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2. Īpašības vārdiem
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3. Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

To be nolieguma formā var būt izmantots arī saīsinātās formās:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

To be ir ļoti parasta formula. Kad tas tiek izmantots, kā citu vārdu kategoriju (teikuma priekšmetu, lietvārdu, īpašības vārdu, papildinājumu…) apvienojošs vārds, tas sniedz vairāk informācijas par priekšmeta stāvokli.

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem;
 2. Īpašības vārdiem;
 3. Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem).

To be nolieguma formā izmanto, lai noliegtu kaut ko par priekšmeta raksturojumu, piemēram: vecumu, uzvedību, krāsu, darbu, nacionalitāti, raksturu, vietu, cenu, īpašības, izmēru, laiku…

To be ir viens no visbiežāk izmantojamiem palīgdarbības vārdiem. To be bieži izmanto ar lietvārdiem, īpašības vārdiem un prievārda frāzēm. Nolieguma [negative] tas noliedz priekšmeta raksturojumu.

Izmantojamā formula:
Subject + to be + not + …

Nolieguma formā: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Piemēram:
— “I am not tall.” = Izmantojam am not pirmajai personai vienskaitlī.
— “He is not tall.” = Izmantojam is not trešajai personai vienskaitlī.
— “They are not tall.” = Izmantojam are not daudzskaitļiem.

PIEZĪME: Saīsināto formu var izmantot tikai sarunvalodā un neoficiālajā stilā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu