Unit 1.1

Glagol to be v nikalni obliki

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Glagol biti [to be] je pomožni glagol, ki je v slovnici nepogrešljiv.

Ko je v nikalni obliki, zanika nekaj glede osebka.

Form

To be je nepravilni glagol, ki ima v nikalni obliki strukturo:
Subject + to be + not + …

SubjectTo Be + notShort form*
Iam notI’m not
Youare notYou’re not/You aren’t
Heis notHe’s not/He isn’t
Sheis notShe’s not/She isn’t
Itis notIt’s not/It isn’t
Weare notWe’re not/We aren’t
Youare notYou’re not/You aren’t
Theyare notThey’re not/They aren’t

*Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku ali v neformalnem pisanju.

Example

Glagol to be uporabljamo s:

 1.  Samostalniki
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.  Pridevniki
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3.  Predložnimi zvezami (ali dopolnili)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

Glagol to be v nikalni obliki lahko uporabljamo tudi s kratkimi oblikami:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

Glagol to be ima zelo osnovno strukturo; ko ga uporabljamo kot povezovalno besedo med drugimi besednimi vrstami (osebki, samostalniki, pridevniki, dopolnili…), nam sporoča več podrobnosti o stanju osebka.

Glagol to be se uporablja s:

 1. Samostalniki;
 2. Pridevniki;
 3. Predložnimi zvezami (ali dopolnili).

Glagol to be se v nikalni obliki uporablja za zanikanje značilnosti osebka, kot so na primer: starost, obnašanje, barva, poklic, nacionalnosst, osebnost, kraj, kvaliteta, velikost, čas…

Summary

Glagol biti [to be] je eden od najpogosteje rabljenih pomožnih glagolov. Pogosto ga uporabljamo s samostalniki, pridevniki in predložnimi zvezami. V nikalni obliki zanika značilnosti osebka.

Struktura je:
Subject + to be + not + …

Nikalna oblika: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Na primer:
— “I am not tall.” = Am not uporabljamo v prvi osebi ednine.
— “He is not tall.” = Is not uporabljamo v tretji osebi ednine.
— “They are not tall.” = Are not uporabljamo v množini.

NOTE: Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku ali pri neformalnem pisanju.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book