Unit 1.1

Glagol to be v nikalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagol biti [to be] je pomožni glagol, ki je v slovnici nepogrešljiv.

Ko je v nikalni obliki, zanika nekaj glede osebka.

Form

To be je nepravilni glagol, ki ima v nikalni obliki strukturo:
Subject + to be + not + …

Subject To Be + not Short form*
I am not I’m not
You are not You’re not/You aren’t
He is not He’s not/He isn’t
She is not She’s not/She isn’t
It is not It’s not/It isn’t
We are not We’re not/We aren’t
You are not You’re not/You aren’t
They are not They’re not/They aren’t

*Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku ali v neformalnem pisanju.

Example

Glagol to be uporabljamo s:

 1.  Samostalniki
  • I am not a student.
  • He is not a lawyer.
  • We are not doctors.
 2.  Pridevniki
  • I am not tall.
  • He is not polite.
  • Many people are not happy.
 3.  Predložnimi zvezami (ali dopolnili)
  • My book is not on the bed.
  • Harry Potter is not on the TV.
  • The eggs are not in the box.

Glagol to be v nikalni obliki lahko uporabljamo tudi s kratkimi oblikami:

 • You aren’t 12 years old.
 • This coat isn’t $100.
 • Standard double beds aren’t 5 feet wide.

Use

Glagol to be ima zelo osnovno strukturo; ko ga uporabljamo kot povezovalno besedo med drugimi besednimi vrstami (osebki, samostalniki, pridevniki, dopolnili…), nam sporoča več podrobnosti o stanju osebka.

Glagol to be se uporablja s:

 1. Samostalniki;
 2. Pridevniki;
 3. Predložnimi zvezami (ali dopolnili).

Glagol to be se v nikalni obliki uporablja za zanikanje značilnosti osebka, kot so na primer: starost, obnašanje, barva, poklic, nacionalnosst, osebnost, kraj, kvaliteta, velikost, čas…

Summary

Glagol biti [to be] je eden od najpogosteje rabljenih pomožnih glagolov. Pogosto ga uporabljamo s samostalniki, pridevniki in predložnimi zvezami. V nikalni obliki zanika značilnosti osebka.

Struktura je:
Subject + to be + not + …

Nikalna oblika: (I) am not, (you) are not, (he/she/it) is not, (we/you/they) are not.

Na primer:
— “I am not tall.” = Am not uporabljamo v prvi osebi ednine.
— “He is not tall.” = Is not uporabljamo v tretji osebi ednine.
— “They are not tall.” = Are not uporabljamo v množini.

NOTE: Kratko obliko uporabljamo v govorjenem jeziku ali pri neformalnem pisanju.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License