Unit 11.2

Vezniki: and, but, because, when

Conjunctions

Vezniki [conjunctions] so besede, ki funkcionirajo kot povezava med različnimi stavki in elementi v povedi.

Vezniki so besede, ki povezujejo besede, besedne zveze in stavke v povedi.
Glavni vezniki so: and, but, because in when.

Struktura povedi:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Če je poved daljša, postavimo pred veznik vejico (,).

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Veznike uporabljamo za povezovanje besed, fraz, stavkov in povedi, ter da pokažemo odnose med njimi.

Stavke lahko kombiniramo na različne načine:

 • And: povezuje dve povedi (dodajanje);
 • But: izraža pogoj ali kontrast (nasprotje);
 • Because: izraža razlog (vzrok);
 • When: izraža čas (čas).

Vezniki [conjunctions] delujejo kot povezava med besedami, zvezami in stavki v povedi.

Glavni vezniki so: and, but, because in when.

Struktura povedi:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Na primer:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And uporabljamo za povezovanje dveh povedi.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But uporabljamo za izražanje dejanja, ki je v nasprotju z drugim dejanjem ob istem času.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because uporabljamo za povezovanje dveh delov povedi: dejanja in vzroka dejanja.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When uporabljamo za izražanje novega dejanja, ko je prvo že končano.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book