Unit 4.2

Glagol have/have got v vprašalni obliki

Introduction

Have/have got je glagol, ki ga uporabljamo za izražanje stanj, kot so lastništvo, odnosi, bolezni in lastnosti ljudi in stvari.

Ko je v vprašalni obliki, ga uporabljamo za postavljanje vprašanj o lastništvu nečesa.

Form

Have in have got v enostavnem sedanjiku:

To have

Struktura v vprašalni obliki je:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: v vprašalni obliki se v tretji osebi ednine spremeni iz do v does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Struktura v vprašalni obliki je:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: v vprašalni obliki se v tretji osebi ednine spremeni iz have v has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? in Have I got…? uporabljamo, ko sprašujemo, ali si nekdo lasti nekoga/nekaj. Uporabljamo ju tudi za izražanje odnosov, bolezni in lastnosti ljudi in stvari. Nista pa popolnoma zamenljiva.

 • To have
  • Lahko uporabljamo za izražanje dejanj;
  • Lahko uporabljamo za izražanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
 • To have got
  • Ne moremo uporabljati za izražanje dejanj;
  • Lahko uporabljamo le za izražanje sedanjosti.

Summary

Glagol have/have got v vprašalni obliki uporabljamo, ko sprašujemo po stanjih, kot so lastništvo, odnosi, bolezni in lastnosti osebka. Ne moremo pa uporabljati enega namesto drugega.

 • Have lahko uporabljamo za izražanje dejanj v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Struktura je:
  Do/does + subject + have + object + …? (does v tretji osebi ednine)
 • Have got ne moremo uporabljati za izražanje dejanj in z njim lahko izražamo le sedanjost. Struktura je:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
Do I have a shy personality?” / Have I got a shy personality?“ = Have uporabimo, ker gre za dejanje.
— “Have I got a car?” = Have got uporabimo, ker gre za lastenje nečesa v sedanjosti.

NOTE: Have uporabljamo tudi kot pomožni glagol v nekaterih časih, ko govorimo o dejanjih. Have got ne moremo uporabljati v ta namen.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

23

More exercises

License