Unit 4.2

Glagol have/have got v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got je glagol, ki ga uporabljamo za izražanje stanj, kot so lastništvo, odnosi, bolezni in lastnosti ljudi in stvari.

Ko je v vprašalni obliki, ga uporabljamo za postavljanje vprašanj o lastništvu nečesa.

Form

Have in have got v enostavnem sedanjiku:

To have

Struktura v vprašalni obliki je:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: v vprašalni obliki se v tretji osebi ednine spremeni iz do v does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Struktura v vprašalni obliki je:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: v vprašalni obliki se v tretji osebi ednine spremeni iz have v has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? in Have I got…? uporabljamo, ko sprašujemo, ali si nekdo lasti nekoga/nekaj. Uporabljamo ju tudi za izražanje odnosov, bolezni in lastnosti ljudi in stvari. Nista pa popolnoma zamenljiva.

 • To have
  • Lahko uporabljamo za izražanje dejanj;
  • Lahko uporabljamo za izražanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
 • To have got
  • Ne moremo uporabljati za izražanje dejanj;
  • Lahko uporabljamo le za izražanje sedanjosti.

Summary

Glagol have/have got v vprašalni obliki uporabljamo, ko sprašujemo po stanjih, kot so lastništvo, odnosi, bolezni in lastnosti osebka. Ne moremo pa uporabljati enega namesto drugega.

 • Have lahko uporabljamo za izražanje dejanj v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Struktura je:
  Do/does + subject + have + object + …? (does v tretji osebi ednine)
 • Have got ne moremo uporabljati za izražanje dejanj in z njim lahko izražamo le sedanjost. Struktura je:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
Do I have a shy personality?” / Have I got a shy personality?“ = Have uporabimo, ker gre za dejanje.
— “Have I got a car?” = Have got uporabimo, ker gre za lastenje nečesa v sedanjosti.

NOTE: Have uporabljamo tudi kot pomožni glagol v nekaterih časih, ko govorimo o dejanjih. Have got ne moremo uporabljati v ta namen.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

23

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License