Unit 5.1

Svojilni sklon


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Svojilni sklon [possessive case] uporabljamo, ko govorimo o stvareh, ki pripadajo človeku ali živali. Lahko ga uporabimo celo za to, da pokažemo, da ena stvar pripada drugi.

Form

Svojilne sklone tvorimo na tri načine:

 • V ednini dodamo apostrof in s (’s) na koncu samostalnikov v ednini: catcat’s;
 • V množini dodamo apostrof () pravilnim samostalnikom v množini: catscats;
 • V nepravilni množini dodamo apostrof in s (’s) na koncu nepravilnih množinskih samostalnikov: peoplepeople’s.

Example

 • Ednina:
  • This is my sister‘s room (ena sestra).
  • You can find my friend‘s number here (en prijatelj/prijateljica).
 • Množina:
  • This is my sisters’ room (dve ali več sester).
  • You can find my friends’ numbers here (dva/e ali več prijateljev/prijateljic).
 • Nepravilna množina:
  • These children‘s mobile phones are missing (dva ali več otrok).
  • She took these women‘s phone numbers (dve ali več žensk).

Use

Svojilni sklon uporabljamo, ko govorimo o stvareh, ki pripadajo osebi ali živali in tudi, ko izražamo odnose in fizične lastnosti osebka.

Summary

Svojilni sklon [possessive case] uporabljamo, ko govorimo o stvareh, ki pripadajo osebi ali živali in tudi, ko izražamo odnose in fizične lastnosti osebka.

Na primer:
— Samostalniki v ednini: “The cat‘s ball is on the sofa.” = Žoga pripada mački, zato dodamo (-‘s).
— Samostalniki v množini: “The cats ball is on the sofa.” = Žoga pripada več kot eni mački, zato dodamo ().
— Nepravilna samostalniška množina: “The children‘s ball is on the sofa.” = Children je nepravilna množina, zato dodamo (-‘s).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Svojilni sklon exercises (27).
License