Unit 5.1

Svojilni sklon


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Svojilni sklon [possessive case] uporabljamo, ko govorimo o stvareh, ki pripadajo človeku ali živali. Lahko ga uporabimo celo za to, da pokažemo, da ena stvar pripada drugi.

Form

Svojilne sklone tvorimo na tri načine:

 • V ednini dodamo apostrof in s (’s) na koncu samostalnikov v ednini: catcat’s;
 • V množini dodamo apostrof () pravilnim samostalnikom v množini: catscats;
 • V nepravilni množini dodamo apostrof in s (’s) na koncu nepravilnih množinskih samostalnikov: peoplepeople’s.

Example

 • Ednina:
  • This is my sister‘s room (ena sestra).
  • You can find my friend‘s number here (en prijatelj/prijateljica).
 • Množina:
  • This is my sisters’ room (dve ali več sester).
  • You can find my friends’ numbers here (dva/e ali več prijateljev/prijateljic).
 • Nepravilna množina:
  • These children‘s mobile phones are missing (dva ali več otrok).
  • She took these women‘s phone numbers (dve ali več žensk).

Use

Svojilni sklon uporabljamo, ko govorimo o stvareh, ki pripadajo osebi ali živali in tudi, ko izražamo odnose in fizične lastnosti osebka.

Summary

Svojilni sklon [possessive case] uporabljamo, ko govorimo o stvareh, ki pripadajo osebi ali živali in tudi, ko izražamo odnose in fizične lastnosti osebka.

Na primer:
— Samostalniki v ednini: “The cat‘s ball is on the sofa.” = Žoga pripada mački, zato dodamo (-‘s).
— Samostalniki v množini: “The cats ball is on the sofa.” = Žoga pripada več kot eni mački, zato dodamo ().
— Nepravilna samostalniška množina: “The children‘s ball is on the sofa.” = Children je nepravilna množina, zato dodamo (-‘s).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License