Unit 5.1

Dopełniacz


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Dopełniacz [possessive case] że coś należy do kogoś. Używamy go do wyrażania własności oraz przynależności. Możemy go nawet użyć żeby pokazać, że jedna rzecz należy do drugiej.

Form

Dopełniacz możemy utworzyć na trzy sposoby:

 • Liczba pojedyncza – dodajemy apostrof oraz s (’s) do rzeczowników w liczbie pojedynczej: cat⇒cat’s;
 • Liczba mnoga – dodajemy apostrof (’) do rzeczowników regularnych w liczbie mnogiej:
  cats ⇒cats’;
 • Nieregularna liczba mnoga – dodajemy apostrof oraz s (’s) do rzeczowników nieregularnych w liczbie mnogiej: people⇒people’s.

Example

 • Liczba pojedyncza:
  • This is my sister’s room (one sister).
  • You can find my friend’s number here (one friend).
 • Liczba mnoga:
  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).
 • Nieregularna liczba mnoga:
  • These children’s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women’s phone numbers (two women or more).

Use

Dopełniacz służy do wyrażania relacji przynależności. Używamy go do wyrażania własności oraz przynależności, a także do opisu relacji oraz cech fizycznych.

Summary

Dopełniacz służy do mówienia o fakcie należenia czegoś do kogoś.a także do opisu relacji oraz cech fizycznych.

Na przykład:
— Singular nouns: „The cat’s ball is on the sofa.” = Cat to liczba pojedyncza a więc dodajemy (-’s) (The ball belongs to one cat).
— Plural nouns: „The cats ball is on the sofa.” = Cats to liczba mnoga więc dodajemy (’) (The ball belongs to more than one cat).
— Irregular plural nouns: „The children’s ball is on the sofa.” = Children to nieregularna liczba mnoga więc dodajemy (-’s).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

External link to Dopełniacz exercises (27).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License