Unit 6.2

Gerund

Introduction

Gerund to czasownik funkcjonujący jako rzeczownik odwołujący się do czynności, procesu lub stanu.

Form

Gerund składa się z podstawowej formy czasownika oraz końcówki -ing.

Example

  • He is good at teaching Spanish.
  • She enjoys playing with her friends.
  • Counting to ten is easy.

Use

Gerund używany jest jako rzeczownik odnoszący się do stanu, procesu lub czynności.

Summary

Gerund to czasownik funkcjonujący jako rzeczownik odnoszący się do procesu, stanu lub czynności. Tworzymy gerund łącząc podstawową formę czasownika z -ing,

Na przykład:
She is good at dancing.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example], która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Gerund exercises (37).
License

  • Gerund from English Grammar A1 Level for Polish speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-pl/?p=397