Unit 6.2

Gerund

Verbs

Gerund to czasownik funkcjonujący jako rzeczownik odwołujący się do czynności, procesu lub stanu.

Gerund składa się z podstawowej formy czasownika oraz końcówki -ing.

  • He is good at teaching Spanish.
  • She enjoys playing with her friends.
  • Counting to ten is easy.

Gerund używany jest jako rzeczownik odnoszący się do stanu, procesu lub czynności.

Gerund to czasownik funkcjonujący jako rzeczownik odnoszący się do procesu, stanu lub czynności. Tworzymy gerund łącząc podstawową formę czasownika z -ing,

Na przykład:
She is good at dancing.”

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example], która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book