Unit 2.1

Tworzenie rzeczowników rodzaju żeńskiego

Introduction

Rzeczownik (noun) nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Możemy utworzyć rzeczownik rodzaju żeńskiego od rzeczownika rodzaju męskiego, gdy osoba o której mówimy jest kobietą.

Form

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzymy za pomocą przyrostka. Tworzenie rodzaju żeńskiego może przebiegać:

Regularnie

W większości przypadków rodzaj żeński otrzymujemy dodając -ess do rodzaju męskiego

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Nieregularnie

Możemy znaleźć regularnie występujące wyjątki:

  • Końcówka –tor lub –ter: zmiana na –tr oraz dodanie –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Końcówka –e: dodanie –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Końcówka na zaakcentowaną samogłoskę + spółgłoska: podwojenie spółgłoski oraz dodanie –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Regularne

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Nieregularne

Rzeczowniki zakończone na -tor lub -ter

  • Actor She is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Rzeczowniki zakończone na -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Rzeczowniki zakończone na zaakcentowaną samogłoskę oraz spółgłoskę:

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Tworzymy żeńską formę rzeczownika, gdy osoba, o której mówimy jest kobietą oraz rzeczownik posiada możliwość stworzenia formy żeńskiej.

Istnieją wyjątki i nieregularności, które wymagają nauki na pamięć.

Summary

Możliwe jest uzyskanie żeńskiej wersji rzeczowników z form męskich. W większości przypadków jesteśmy w stanie to zrobić, dodając po prostu -ess.

Na przykład:
— Regularnie: “Lion” ⇒ “Lioness” = Dodajemy -ess.

Zależnie od końcówki rzeczownika żeńskiego mamy do czynienia z nieregularnością:

Na przykład:
— z końcówką -tor lub -ter: „Actor„> Actress. = zmieniamy –tor na –tr i dodajemy -ess.
— z końcówką -e: „Prince” > Princess. = dodajemy -ss.
— z końcówką na akcentowaną samogłoskę + spółgłoska: „God” > Goddess . = podwajamy spółgłoskę d i dodajemy -ess.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License