Unit 2.1

Feminine Noun formation


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Imenice [nouns] se odnose na osobu, mjesto, stvar, događaj, tvar ili pojavu.

Imenice imaju tri roda [genders]: muški, ženski i srednji. Ženski rod se najčešće tvori pomoću imenice u muškom rodu.

Form

Imenice ženskog roda se najčešće tvore od imenica muškog roda dodavanjem nastavaka. Nekoliko primjera tvorbe imenica ženskog roda:

Regular

U večini slučajeva ženski rod se dobiva dodavanjem sufiksa -ess  na imenicu muškog roda.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Irregular

Ipak, postoje iznimke koje se redovito pojavljuju:

  • Sufiks –tor or –ter: mijenjamo u –tr i dodajemo –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Sufiks –e: dodajemo –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Naglašeni samoglasnik + suglasnikudvostručujemo suglasnikt  i dodajemo –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Regular

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Irregular

Imenice sa sufiksima -tor or -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Imenice sa sufiksom -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Imenice koje završavaju na suglasnik prije kojeg se nalazi naglašeni samoglasnik

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Imenicu u ženskom rodu tvorimo kad je osoba o kojoj govorimo žena, te kada nam sama imenica nudi mogućnost tvorbe ženskog roda.

Iznimke i nepravilni oblici trebaju se naučiti napamet.

Summary

Pomoću imenica muškog roda možemo tvoriti imenice ženskog roda. U većini slučajeva jednostavno se dodaje -ess.

Naprimjer:
— Pravilna tvorba: “Lion” ⇒ “Lioness” = Dodajemo -ess.

Također, postoje nepravilnosti u tvorbi ženskog roda ovisno o sufiksu imenica.

Naprimjer:
— Sufiks -tor or -ter: “Conductor“⇒ “Conductress” = Mijenjamo –tor u –tr i dodajemo -ess.
— Sufiks -e: “Prince” ⇒ “Princess” = Dodajemo -ss.
Naglašeni samoglasnik + suglasnik: “God“ ⇒ “Goddess” = Udvostručujemo suglasnik i dodajemo -ess.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca