Unit 2.1

Feminine Noun formation


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Imenice [nouns] se odnose na osobu, mjesto, stvar, događaj, tvar ili pojavu.

Imenice imaju tri roda [genders]: muški, ženski i srednji. Ženski rod se najčešće tvori pomoću imenice u muškom rodu.

Form

Imenice ženskog roda se najčešće tvore od imenica muškog roda dodavanjem nastavaka. Nekoliko primjera tvorbe imenica ženskog roda:

Regular

U večini slučajeva ženski rod se dobiva dodavanjem sufiksa -ess  na imenicu muškog roda.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Irregular

Ipak, postoje iznimke koje se redovito pojavljuju:

  • Sufiks –tor or –ter: mijenjamo u –tr i dodajemo –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Sufiks –e: dodajemo –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Naglašeni samoglasnik + suglasnikudvostručujemo suglasnikt  i dodajemo –ess.
Masculine Femenine
God Goddess

Example

Regular

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Irregular

Imenice sa sufiksima -tor or -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Imenice sa sufiksom -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Imenice koje završavaju na suglasnik prije kojeg se nalazi naglašeni samoglasnik

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Imenicu u ženskom rodu tvorimo kad je osoba o kojoj govorimo žena, te kada nam sama imenica nudi mogućnost tvorbe ženskog roda.

Iznimke i nepravilni oblici trebaju se naučiti napamet.

Summary

Pomoću imenica muškog roda možemo tvoriti imenice ženskog roda. U većini slučajeva jednostavno se dodaje -ess.

Naprimjer:
— Pravilna tvorba: “Lion” ⇒ “Lioness” = Dodajemo -ess.

Također, postoje nepravilnosti u tvorbi ženskog roda ovisno o sufiksu imenica.

Naprimjer:
— Sufiks -tor or -ter: “Conductor“⇒ “Conductress” = Mijenjamo –tor u –tr i dodajemo -ess.
— Sufiks -e: “Prince” ⇒ “Princess” = Dodajemo -ss.
Naglašeni samoglasnik + suglasnik: “God“ ⇒ “Goddess” = Udvostručujemo suglasnik i dodajemo -ess.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca