Unit 3.2

Quantitative Determiners

Determiners

Determinatori [determines] služe za modificiranje imenica i davanje informacija o kome i o koliko ljudi/stvari… govorimo.

Kvantitativni determinatori ili kvatifikatori [quantifiers] se koriste za određivanje količine nečega.

Ne postoji određeno pravilno tvorbe kvantitativnih determinatora. Glavni kvantitativni determinatori su:

 • S brojivim imenicama: bothmany, (afew
 • S nebrojivim imenicama: somemuch, (alittle
 • Brojive imenice
  • There are shops on both sides of the street.
  • Not many people visit London every winter.
  • Were there only a few people at work?
 • Nebrojive imenice
  • Some people like football and basketball.
  • We do not have much time.
  • How little sugar is left?

Kvantitativne determinatore koristimo s brojivim i nebrojivim imenicama za određivanje količine nečega.

Brojive imenice:

 • Both = Jedan i drugi, par;
 • Many = Velika količina odvojenih predmeta;
 • (Afew = Mala količina nečega.

Nebrojive imenice:

 • Some = Neodređena, ali znatna količina nečega;
 • Much = Velika količina mase;
 • (Alittle =  Mala količina nečega.

Kvantitativni determinatori [quantifiers] se koriste za određivanje količine nečega. Različiti kvantitativni determinatori se koriste s različitim imenicama.

 • Brojive imenice koje koriste brojeve, koriste determinatore bothmany and (a) few
 • Nebrojive imenice koje ne koriste brojeve i smatraju se mnoštvom, koriste determinatore some, much and (a) little

Naprimjer:
— Brojive imenice: “Can you buy a few coffees at the bar?” = šalica kave.
— Nebrojive imenice: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = kava u prahu.

Kava može biti i brojiva i nebrojiva imenica s različitim značenjima.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu