Unit 3.2

Kəmiyyət Təyinediciləri

Introduction

Təyinedicilər [determiners] isimləri təyin edir. Onlar hansı [which] və neçə [how many/how much] insan və ya əşya barədə danışdığımız barədə məlumat verir.

Kəmiyyət təyinediciləri [quantitative determiners və ya quantifiers] bir şeyin kəmiyyətini təyin etmək üçün istifadə edilir.

Form

Kəmiyyət təyinediciləri isimdən əvvəl gəlir və onun sayını və ya  miqdarını təyin edir.

Əsas kəmiyyət təyinediciləri bunlardır:

 • Sayılan isimlərlə: (a) few, both many
 • Sayılmayan isimlərlə: (a) little, somemuch

Example

Sayılan isimlər

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Sayılmayan isimlər

 • How little sugar is left?
 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.

Use

Bir şeyin miqdarını təyin etmək üçün kəmiyyət təyinedicilərindən sayılansayılmayan isimlərlə istifadə olunur.

Sayılan isimlər:

 • (Afew = Bir şeyin az miqdarı;
 • Both = Bir şeyin hər iki cütü (iki şey);
 • Many = Ayrı şeylərin böyük miqdarı.

Sayılmayan:

 • (Alittle = Bir şeyin az miqdarı;
 • Some = Bir şeyin qeyri-müəyyən, ancaq kifayət qədəri .
 • Much = Kütlənin böyük miqdarı;

Summary

Kəmiyyət təyinediciləri [quantitative determiners və ya quantifiers] bir şeyin sayını və ya miqdarını göstərmək üçün istifadə olunur. Sayılan və sayılmayan isimlərin fərqli kəmiyyət təyinediciləri [quantitative determiners və ya quantifiers] olur:

Məsələn:
— Sayılan: “Can you buy a few coffees at the bar?” = Coffees “bir neçə fincan kofe” mənasında işlədilir.
— Sayılmayan: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = Coffee “toz halındakı kofe” mənasında işlədilir.

Coffee mənasını dəyişərək həm sayılan, həm də sayılmayan ola bilər.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License