Unit 3.2

Kəmiyyət Təyinediciləri

Advertising

Introduction

Təyinedicilər [determiners] isimləri təyin edir. Onlar hansı [which] və neçə [how many/how much] insan və ya əşya barədə danışdığımız barədə məlumat verir.

Kəmiyyət təyinediciləri [quantitative determiners və ya quantifiers] bir şeyin kəmiyyətini təyin etmək üçün istifadə edilir.

Form

Kəmiyyət təyinediciləri isimdən əvvəl gəlir və onun sayını və ya  miqdarını təyin edir.

Əsas kəmiyyət təyinediciləri bunlardır:

 • Sayılan isimlərlə: (a) few, both many
 • Sayılmayan isimlərlə: (a) little, somemuch

Example

Sayılan isimlər

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Sayılmayan isimlər

 • How little sugar is left?
 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.

Use

Bir şeyin miqdarını təyin etmək üçün kəmiyyət təyinedicilərindən sayılansayılmayan isimlərlə istifadə olunur.

Sayılan isimlər:

 • (Afew = Bir şeyin az miqdarı;
 • Both = Bir şeyin hər iki cütü (iki şey);
 • Many = Ayrı şeylərin böyük miqdarı.

Sayılmayan:

 • (Alittle = Bir şeyin az miqdarı;
 • Some = Bir şeyin qeyri-müəyyən, ancaq kifayət qədəri .
 • Much = Kütlənin böyük miqdarı;

Summary

Kəmiyyət təyinediciləri [quantitative determiners və ya quantifiers] bir şeyin sayını və ya miqdarını göstərmək üçün istifadə olunur. Sayılan və sayılmayan isimlərin fərqli kəmiyyət təyinediciləri [quantitative determiners və ya quantifiers] olur:

Məsələn:
— Sayılan: “Can you buy a few coffees at the bar?” = Coffees “bir neçə fincan kofe” mənasında işlədilir.
— Sayılmayan: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = Coffee “toz halındakı kofe” mənasında işlədilir.

Coffee mənasını dəyişərək həm sayılan, həm də sayılmayan ola bilər.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License