Unit 6.2

Məsdər

Advertising

Introduction

Məsdər [infinitive] bir felin əsas formasıdır və digər fel zamanları yaratmaq üçün istifadə olunur.

Form

Məsdərin iki forması var:

 • Sıfır məsdər halı yalnız felin əsas formasından ibarətdir (work).
 • To-məsdər halı to və felin əsas formasından ibarətdir (to work).

Example

Sıfır məsdər halı

 • I can listen to music all day.
 • He can dance really well.
 • They can go to the circus.

To-məsdər halı

 • I asked him to teach me to read.
 • She loves to visit the cathedral.
 • We hope to find the information office.

Use

Sıfır məsdərto-məsdər halları digər zamanların qurulmasında istifadə olunur

Summary

Məsdər [infinitive] bir felin əsas formasıdır. İki yerə ayrılır

 • Sıfır məsdər [zero infinitive]: felin əsas forması.
 • To-məsdər [to-infinitive]: felin əsas formasının başlanğıcına to artırılır.

Məsələn:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to Məsdər exercises (36).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License

 • Məsdər from English Grammar A1 Level for Azeri speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-az/?p=102