Unit 6.2

Məsdər

Introduction

Məsdər [infinitive] bir felin əsas formasıdır və digər fel zamanları yaratmaq üçün istifadə olunur.

Form

Məsdərin iki forması var:

  • Sıfır məsdər halı yalnız felin əsas formasından ibarətdir (work).
  • To-məsdər halı to və felin əsas formasından ibarətdir (to work).

Example

Sıfır məsdər halı

  • I can listen to music all day.
  • He can dance really well.
  • They can go to the circus.

To-məsdər halı

  • I asked him to teach me to read.
  • She loves to visit the cathedral.
  • We hope to find the information office.

Use

Sıfır məsdərto-məsdər halları digər zamanların qurulmasında istifadə olunur

Summary

Məsdər [infinitive] bir felin əsas formasıdır. İki yerə ayrılır

  • Sıfır məsdər [zero infinitive]: felin əsas forması.
  • To-məsdər [to-infinitive]: felin əsas formasının başlanğıcına to artırılır.

Məsələn:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License

English Grammar A1 Level for Azeri speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.