Unit 6.2

Məsdər

Introduction

Məsdər [infinitive] bir felin əsas formasıdır və digər fel zamanları yaratmaq üçün istifadə olunur.

Form

Məsdərin iki forması var:

 • Sıfır məsdər halı yalnız felin əsas formasından ibarətdir (work).
 • To-məsdər halı to və felin əsas formasından ibarətdir (to work).

Example

Sıfır məsdər halı

 • I can listen to music all day.
 • He can dance really well.
 • They can go to the circus.

To-məsdər halı

 • I asked him to teach me to read.
 • She loves to visit the cathedral.
 • We hope to find the information office.

Use

Sıfır məsdərto-məsdər halları digər zamanların qurulmasında istifadə olunur

Summary

Məsdər [infinitive] bir felin əsas formasıdır. İki yerə ayrılır

 • Sıfır məsdər [zero infinitive]: felin əsas forması.
 • To-məsdər [to-infinitive]: felin əsas formasının başlanğıcına to artırılır.

Məsələn:
— “She can play football.”
— “You love to play football.”

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to Məsdər exercises (36).
License

 • Məsdər from English Grammar A1 Level for Azeri speakers.
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-az/?p=102