Unit 0

Şəxsiyyət əvəzlikləri

Advertising

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

Şəxsiyyət əvəzlikləri [subject pronouns] cümlədə insan və ya əşya olan mübtədanı əvəz edir.

Form

Şəxsiyyət əvəzlikləri isimlərin sayına (tək, cəm) və cinsə (kişi, qadın və neytral) görə dəyişir.

Şəxsiyyət əvəzlikləri cümlədə feldən əvvəl istifadə olunur.

Person Number Gender Subject
1st person sing. I
2nd person sing. You
3rd person sing. masculine He
3rd person sing. feminine She
3rd person sing. neutral* It
1st person plur.  – We
2nd person plur.  – You
3rd person plur.  – They

* (əşya/heyvan)

Example

 1. Felin mübtədası
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Sözügedən şəxsi əvəz etmək və lazımsız təkrarın qarşısını almaq üçün:
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter are always talking, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Birinci şəxsin təkində mümkün deyil.

Use

Şəxsiyyət əvəzlikləri aşağıdakı hallarda istifadə olunur:

 • Felin mübtədası kimi;
 • İsmin əvəzində işlədilib lazımsız təkrarın qarşısını almaq üçün.

Summary

Şəxsiyyət əvəzlikləri [subject pronouns] iki fərqli vəziyyətdə istifadə olunur: Hərəkəti həyata keçirən mübtəda kimi; daha əvvəl qeyd olunan bir şəxsi və ya obyekti əvəz edərək təkrarlanmağın qarşısını almaq üçün.

Onlar cins və say baxımından fərqlənirlər və fellərdən əvvəl istifadə olunurlar.

Subject pronouns: I, you, he, she, it, we, youthey.

Məsələn:
— “I am tall.” = I danışan şəxsdir.
— “He is tall.” = He kişi cinsindən bir şəxsi ifadə edir.
— “They are tall.” = They bir neçə şəxsi ifadə edir.

QEYD: Şəxsiyyət əvəzliyini əvəzedici kimi istifadə edirsinizsə, birinci şəxsin təkində (I) bu, mümkün deyil.

Mövzunun bu kontekstdə necə istifadə olunduğunu {Form} bölməsinə baxaraq görə bilərsiniz {Example} bölməsində isə cümlə daxilində nümunələrə nəzər yetirə bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License