Unit 0

Miqdar sayları

Introduction

Miqdar sayları [cardinal numbers] bir şeyin miqdarını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Form

Adətən miqdar sayları isimdən əvvəl və ya sonra yazılır:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Example

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Use

Miqdar sayları ümumi bir insanı, heyvanı və ya əşyanı ifadə etmək üçün istifadə olunur (bu şeylərin nə qədər olduğunu bildirmək üçün).

Summary

Miqdar sayları [cardinal numbers] əşyaların, insanlar və heyvanların miqdarını ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bu saylar adətən isimdən əvvəl və ya sonra istifadə olunur.

Miqdar sayları [cardinal numbers]: zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nineten.

Məsələn:
— “One car.” = 1 car.
— “Two cars.” = 2 cars.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises

External link to Miqdar sayları exercises (61).
License