Unit 0

Liczebniki główne

Introduction

 Liczebniki główne [cardinal numbers] odpowiadają na pytanie ile?.  Określają ilość.

Form

Zazwyczaj umieszczamy liczebnik główny przed lub za rzeczownikiem.

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Example

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Use

Używamy liczebników porządkowych, gdy mówimy o ilości osób, zwierząt lub rzeczy (aby wskazać, ile ich jest).

Summary

Liczebniki porządkowe [cardinal numbers] są używane do wyrażania ilości rzeczy, ludzi i zwierząt. Liczby te są zwykle umieszczane przed lub po rzeczowniku.

Liczebniki porządkowe to: zeroonetwothreefourfivesixseveneightnineten.

Na przykład:
— “One car.” = 1 car.
— “Two cars.” = 2 cars.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License