Unit 0

Есептік сан есім

Кіріспе

Есептік сан есім[cardinal numbers] заттың санын және мөлшерін білдіреді.

Формасы

Әдетте есептік сан есім зат есімнің алдында немесе одан кейін қойылады:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Мысалы

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Қолданылуы

Есептік сан есім адамдардың,жануарлардың және заттардың жалпы санын сипаттау үшін қолданылады(қанша екенін көрсету үшін).

Қорытынды

Есептік сан есім[cardinal numbers]бір заттың санын білдіру үшін қолданылады.
Әдетте есептік сан есім зат есімнің алдында немесе одан кейін қойылады.
Есептік сан есімдер:zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine және ten.

For example:
— “One car.” = 1 car.
— “Two cars.” = 2 cars.
Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License