Unit 3.2

Сандық анықтауыштар

Introduction

Анықтауыш  зат есімнің модификаторы.Ол біздің қай және неше адамды,затты айтып тұрғанымыз туралы мәлімет береді.

Сандық анықтауыштар заттың санын дәлелдеу үшін қолданылады.

Form

Сандық анықтауыштар зат есімнің алдында келеді.

Ең басты сандық анықтауыштар:

 • Саналатын зат есімдермен: (a) few, both және many
 • Саналмайтын зат есімдермен: (a) little, some және much

Example

Countable nouns

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Uncountable nouns

 • How little sugar is left?
 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.

Use

Сандық анықтауыштар саналатын және саналмайтын зат есімдермен,заттың санын дәлелдеу үшін қолданылады.

Countable nouns:

 • (Afew = заттың өте аз саны;
 • Both = екі зат немесе жұп зат;
 • Many = бөлек заттардың үлкен саны.

Uncountable nouns:

 • (Alittle = заттың кіші бөлігі;
 • Some = заттың анықталмаған,бірақ саналатын бөлігі.
 • Much = көптеген заттың үлкен саны;

Summary

Сандық анықтауыштар саналатын және саналмайтын зат есімдермен,заттың санын дәлелдеу үшін қолданылады:

Мысалы:
— Саналатын: “Can you buy a few coffees at the bar?” = Coffees бірнеше шыны кофе ішу дегенді білдіреді.
— Сааналмайтын: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = Coffee ұнтақ түрін білдіреді.

Coffee әртүрлі мағынада саналатын немесе саналмайтын зат есім бола алады.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License