Unit 8.1

Мөлшер үстеуі

Introduction

Үстеу[adverb] – қимыл, іс-әрекеттің жай-күйін, мекенін, мезгілін, мөлшерін, мақсатын тағы басқа белгілерін білдіретін сөз табы.

Мөлшер үстеулері[adverbs of degree] іс-қимылдың не сын есімнің қарқындылығы туралы мәлімет береді.

Form

Мөлшер үстеулері to be немесе to have көмекші етістіктерінен кейін және басқа етістіктердің алдында қойылады.

Орын тәртібі:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Ең маңызды мөлшер үстеулері: almost, extremely, fully, quite, too and very.

Кейбір жағдайда сын есімге -ly жұрнағы жалғану арқылы жасалады: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Мөлшер үстеулері іс-қимылдың не сын есімнің қарқындылығы туралы мәлімет береді.

Ең маңызды мөлшер үстеулері:

 • Almost (жақын,әлі емес);
 • Extremely (күшейтпелі деңгейде);
 • Fully (кем емес);
 • Quite (жеткілікті);
 • Too (тым көп);
 • Very (өте,аса).

Summary

Мөлшер үстеулері іс-қимылдың не сын есімнің қарқындылығы туралы мәлімет береді.Мөлшер үстеулері to be немесе to have көмекші етістіктерінен кейін және басқа етістіктердің алдында қойылады.

Ең маңызды мөлшер үстеулері: almost, toovery, quite, extremely және fully.

Мөлшер үстеулерін қолданғанда to be or to have-тен басталған заттан және үстеуден бастаймыз.

Мысалы:
— “I’m extremely confused.” = to be етістігі арқылы жасалып тұр.
— “The glass is extremely full.” = to be етістігі арқылы жасалып тұр.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

Exercises


License