Unit 2.2

Тұрақсыз көптік зат есімдер

Contributors

КІРІСПЕ

Зат есім заттың,құбылстың,ұғымның атын білдіреді.

Зат есімнің көпше түрі бірнеше адам, жануар, орын немесе зат бар екенін білдіру үшін қолданылады. Кейбір зат есімдер ережеге бағынбайды, олар тұрақсыз, көптік жалғауы әр түрлі болып келеді.

ФОРМАСЫ

Тұрақсыз көпше түрде берілген зат есімдер -лар немесе -лерді қосу арқылы көпше түрге айналмайды. Бұл зат есімдердің көпше түрі қалай жасалатынын түсіндіретін ережелер жоқ, тек осы сөздерді және олардың көпше түрін жатқа біліп алуымыз керек.Тұрақсыз көпше түрдегі ең көп қолданылатын зат есімдер:

Жекеше Көпше
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

МЫСАЛЫ

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Біз тұрақтсыз көптік жалғауларын әдеттегідей қолданамыз, бірақ олар басқаша қалыптасады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Тұрақтсыз көптік зат есімнің жасалу ережесі жоқ, сондықтан оларды жатқа білуге тура келеді.

Ең жиі қолданылатын сөздер:child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Мысалы:
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License