Unit 2.2

Nepravilna samostalniška množina

Nouns

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Množino uporabljamo zato, da pokažemo, da gre za več kot eno osebo, žival, kraj ali stvar.

Nekateri samostalniki so nepravilni, zaradi česar ne sledijo pravilom in njihovo množino tvorimo drugače.

Samostalnikov z nepravilno množino ne tvorimo z dodajanjem -s ali -es. Ne obstaja pravilo, ki bi razložilo, kako se tvori množina teh samostalnikov. Najpogosteje rabljeni samostalniki z nepravilno množino so:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women
  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Samostalnike z nepravilno množino uporabljamo na isti način kot tiste s pravilno množino; le tvorimo jih na drugačen način.

Ne obstaja pravilo glede tvorjenja samostalnikov z nepravilno množino; moramo se jih naučiti na pamet.

Najpogosteje se uporabljajo: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Na primer
— “An ox.” ⇒ “Three oxen.” / “Three oxes.”
— “There is only one goose in the street.” ⇒ “There are five geese in the street.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book