Unit 11.1

Vprašanja z da ali ne


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Vprašanja z da ali ne [yes/no questions] imenujemo tudi vprašanja zaprtega tipa [closed questions] ali polarna vprašanja [polar questions], saj je odgovor na njih lahko zgolj da ali ne.  

Odgovore na vprašanja zaprtega tipa imenujemo kratki odgovori [short answers].

Form

Za tvorjenje vprašanj zaprtega tipa lahko uporabimo samo pomožne (be, have, do) ali modalne glagole (can, could, would…).

Struktura vprašanj z da ali ne:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Ponavadi pomožni ali modalni glagol ponovimo v kratkem odgovoru (ni nujno, da ponovimo sam glagol).

Struktura kratkih odgovorov:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (enako kot pri odgovoru)

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Vprašanja z da ali ne uporabljamo, ko pričakujemo, da bo odgovor da (trdilen) ali ne (nikalen).

Summary

Odgovor na vprašanja z da ali ne [yes/no questions] je lahko samo da ali ne.

Struktura vprašanj z da ali ne:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Struktura kratkih odgovorov [short answers]:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (enaka kot pri vprašanju)

Na primer:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Da/ne vprašanja imenujemo tudi vprašanja zaprtega tipa [closed questions], in ker je vprašanje zastavljeno s pomožnim glagolom to do, ga bo vseboval tudi kratki odgovor.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- vprašanja imenujemo tudi vprašanja odprtega tipa, ker obstaja neskončno število možnih odgovorov nanja.

NOTE: Za tvorjenje vprašanj z da ali ne lahko uporabljamo samo pomožne glagole (be/have…) ali modalne glagole (can/could /would…).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License