Unit 11.1

Uždari Klausimai

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Taip ar ne klausimai [yes or no questions] yra taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions or polar questions], nes atsakymas į juos gali būti tik taip arba ne. Tokie atsakymai vadinami trumpaisiais atsakymais [short answers].

Esamajame paprastajame laike uždarieji klausimai [closed questions] yra užduodami sužinoti informaciją esamuoju laiku.

Form

Formuluodami uždarą klausimą naudojame tik pagalbinius (be, have, do) ar modalinius (can, could, would…) veiksmažodžius.

Uždarų klausimų struktūra:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Atsakymai į uždarus klausimus vadinami trumpaisiais atsakymais. Dažniausiai šie atsakymai išreiškiami pagalbiniais ar modaliniais veiksmažodžiais (nebūtina kartoti pačio veiksmažodžio).

Trumpųjų atsakymų struktūra:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (tokia pati kaip ir klausimo)

QUESTIONAFFIRMATIVE SHORT ANSWERNEGATIVE SHORT ANSWER
Are you…?Yes, I am.No, Im not.
Is she…?Yes, she is.No, shes not.
Do you…?Yes, I do. / Yes, we do.No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
Have you got…?Yes, I have. / Yes, we have.No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
Would you like…?Yes, I would. / Yes, we would.No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students? – No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend? – Yes, we can.

Use

Naudojame taip ar ne klausimus, kai tikimės, jog atsakymas bus taip (teigiamas) arba ne (neigiamas).

Summary

Uždari klausimai [closed questions] gali turėti tik taip arba ne atsakymus.

Taip ar ne klausimų struktūra [yes or no questions]: pagalbinis ar modalinis veiksmažodis sekamas veiksnio ir daiktavardžio ar veiksmažodžio (sakinys baigiamas tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku).

Trumpųjų atsakymų [short answers] struktūra: atsakymai taip ar ne atskiriami kableliu, po kurių seka veiksnys ir pagalbinis ar modalinis veiksmažodis (išlaikoma ta pati forma kaip ir klausime).

Pavyzdžiui:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Taip/ne klausimai taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions]. Kadangi klausimas buvo suformuluotas pasinaudojus pagalbiniu veiksmažodžiu to do, tad ir atsakyme panaudojame pastarąjį veiksmažodį.
♦ „Whose cat is this?“ = Wh- klausimai dar vadinami atviraisiais klausimais, nes galima pateikti begalę atsakymų.

PASTABA: Formuluodami taip ar ne klausimą naudojame pagalbinį (be/have…) ar modalinį veiksmažodį (can/could/would…).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book