Unit 11.1

Uždari Klausimai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Taip ar ne klausimai [yes or no questions] yra taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions or polar questions], nes atsakymas į juos gali būti tik taip arba ne. Tokie atsakymai vadinami trumpaisiais atsakymais [short answers].

Esamajame paprastajame laike uždarieji klausimai [closed questions] yra užduodami sužinoti informaciją esamuoju laiku.

Form

Formuluodami uždarą klausimą naudojame tik pagalbinius (be, have, do) ar modalinius (can, could, would…) veiksmažodžius.

Uždarų klausimų struktūra:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Atsakymai į uždarus klausimus vadinami trumpaisiais atsakymais. Dažniausiai šie atsakymai išreiškiami pagalbiniais ar modaliniais veiksmažodžiais (nebūtina kartoti pačio veiksmažodžio).

Trumpųjų atsakymų struktūra:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (tokia pati kaip ir klausimo)

QUESTION AFFIRMATIVE SHORT ANSWER NEGATIVE SHORT ANSWER
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students? – No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend? – Yes, we can.

Use

Naudojame taip ar ne klausimus, kai tikimės, jog atsakymas bus taip (teigiamas) arba ne (neigiamas).

Summary

Uždari klausimai [closed questions] gali turėti tik taip arba ne atsakymus.

Taip ar ne klausimų struktūra [yes or no questions]: pagalbinis ar modalinis veiksmažodis sekamas veiksnio ir daiktavardžio ar veiksmažodžio (sakinys baigiamas tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku).

Trumpųjų atsakymų [short answers] struktūra: atsakymai taip ar ne atskiriami kableliu, po kurių seka veiksnys ir pagalbinis ar modalinis veiksmažodis (išlaikoma ta pati forma kaip ir klausime).

Pavyzdžiui:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Taip/ne klausimai taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions]. Kadangi klausimas buvo suformuluotas pasinaudojus pagalbiniu veiksmažodžiu to do, tad ir atsakyme panaudojame pastarąjį veiksmažodį.
♦ „Whose cat is this?“ = Wh- klausimai dar vadinami atviraisiais klausimais, nes galima pateikti begalę atsakymų.

PASTABA: Formuluodami taip ar ne klausimą naudojame pagalbinį (be/have…) ar modalinį veiksmažodį (can/could/would…).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License