Unit 11.1

Uždari Klausimai

Syntax

Taip ar ne klausimai [yes or no questions] yra taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions], nes atsakymas į juos gali būti tik taip arba ne.

Atsakymai į uždarus klausimus vadinami trumpais atsakymais [short answers].

Sudarant uždarą klausimą galima naudoti tik pagalbinius [auxiliary] (be, have, do) ar modalinius veiksmažodžius [modal verbs] (can, could, would…).

Taip ar ne klausimai laikosi šios struktūros:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Mes paprastai pakartojame pagalbinį ar modalinį veiksmažodį trumpame atsakyme (nebūtina pakartoti pačio veiksmažodžio).

Trumpi atsakymai laikosi šios struktūros:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (tokia pati kaip ir klausimo)

QuestionAffirmative Short AnswerNegative Short Answer
Do you…?Yes, I do./Yes, we do.No, I don’t./No, we don’t.
Does he…?Yes, he does.No, he doesn’t.
Can we…?Yes, we can.No, we can’t.
Have you got…?Yes, I have./Yes, we have.No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…?Yes, he has.No, he hasn’t.
Would you like…?Yes, I would./Yes, we would.No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…?Yes, I am.No, I‘m not.
Were you…?Yes, I was./Yes, we were.No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.
  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Vartojame taip ar ne klausimus, kai tikimės, jog atsakymas bus taip (teigiamas) ar ne (neigiamas).

Atsakymas į taip ar ne klausimus [yes or no questions] gali būti tiktai taip arba ne.

Taip ar ne klausimų struktūra:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Trumpų atsakymų [short answers] struktūra:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (tokia pati kaip ir klausimo)

Pavyzdžiui:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Taip/ne klausimai taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions], ir kadangi klausimas buvo užduotas pagalbiniu veiksmažodžiu to do, tas veiksmažodis bus ir trumpame atsakyme.
♦ „Whose cat is this?“ = Wh- klausimai taip pat vadinami atviraisiais klausimais, nes galima pateikti begalinį skaičių atsakymų.

NOTE: Galime vartoti tik pagalbinį (be/have…) ar modalinį veiksmažodį (can/could/would…) sudarydami taip ar ne klausimą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book