Unit 8.1

Can ir Could: Modaliniai Veiksmažodžiai, Išreiškiantys Gebėjimą

Modal Verbs


Introduction

Modalinis veiksmažodis [modal verb] yra pagalbinis veiksmažodis, kuris eidamas vienas neturi reikšmės, tačiau gali modifikuoti pagrindinį veiksmažodį, pakeisdamas jo prasmę ir suteikdamas daugiau informacijos apie veiksmą.

Could yra modalinio veiksmažodžio can būtojo laiko forma. Yra pagalbinių modalinių veiksmažodžių, naudojamų išreikšti gebėjimą ar leidimą {pasižiūrėkite Can: Modalinis Veiksmažodis, A1 Lygyje}.

Form

Can/could visada turi tokią pačią formą, net ir vienaskaitos trečiame asmenyje. Jis vartojamas kaip modalinis veiksmažodis ir gali būti vartojamas trijose formose.

Teigiama

Struktūra teigiamoje formoje:
Subject + could + verb + …

SubjectcouldVerb
I/Youcouldwork
He/She/Itcouldwork
We/You/Theycouldwork

Neigiama

Struktūra neigiamoje formoje:
Subject + could + not + verb + …

 • Neigiamos formos trumpinys: can’t/couldn’t.
Subjectcould + notVerb
I/Youcould notwork
He/She/Itcould notwork
We/You/Theycould notwork

Klausiamoji

Struktūra klausiamojoje formoje:
Could + subject + verb + …?

CouldSubjectVerbQuestion
Mark
CouldI/youwork?
Couldhe/she/itwork?
Couldwe/you/theywork?

Example

 1. Gebėjimas
  • I can cook very well.
  • I could cook very well when I wanted to (not always).
 2. Mandagus pasiūlymas
  • Can I make you dinner?
  • Could I make you dinner?
 3. Mandagus prašymas
  • Can you pass me the milk from the fridge?
  • Could you pass me the milk from the fridge, please?
 4. Galimybė
  • She can rent this flat. She has a good job.
  • She could rent this flat if she finds a job.
 5. Nepritarimas
  • How can you call the owner without telling me?
  • How could you call the owner without telling me?
 6. Su pojūčių veiksmažodžiais (smelltasteseeheartouch…) bei psichiniais procesais (thinkbelieverememberunderstand…)
  • The house was in a bad state. I can smell the moisture.
  • The house was in a bad state. I could smell the moisture.

Use

Could yra būtojo laiko veiksmažodis, mažiau tiesioginė bei mandagesnė can forma, ir jis vartojamas beveik taip pat kaip ir can, tačiau taipogi gali nurodyti praeitį. Taip pat jis vartojamas išreikšti nepritarimą, ir su veiksmažodžių laikais bei psichiniais procesais. Galime vartoti could kalbėdami šiuo momentu/dabartyje, norėdami būti mandagūs. Could yra vartojamas išreikšti:

 1. Gebėjimus;
 2. Mandagius pasiūlymus;
 3. Mandagius prašymus;
 4. Galimybes;
 5. Nepritarimus;
 6. Kartu su pojūčių veiksmažodžiais (smelltasteseeheartouch…) bei psichiniais procesais (thinkbelieverememberunderstand…).

Summary

Modaliniai veiksmažodžiai [modal verbs] can ir could išreiškia gebėjimą, pasiūlymus, prašymus bei galimybes. Could yra taip pat vartojamas išreikšti nepritarimą, pojūčius, psichinius procesus ir jis yra veiksmažodžio can būtojo laiko forma.

Struktūros:

 • Teigiama: Subject + could + verb + …
 • Neigiama: Subject + could + not + verb + …
 • Klausiamoji: Could + subject + verb + …?

Pavyzdžiui:
— Teigiama: “Moving could be stressful.“ / “Moving can be stressful.“ = Could vartojamas išreikšti, kad persikraustymas kartais gali sukelti stresą ir can, kad persikraustymas dažniausiai sukelia stresą.
— Neigiama: “We couldn´t share a flat!“ / “We can´t share a flat!“ = Could vartojamas išreikšti nesutikimą ir can išreikšti negalimumą.
— Klausiamoji: “Could I use the microwave?“ / “Can I use the microwave?“ = Could vartojamas mandagiai kažko paprašyti.

NOTE: Mes nevartojame could suteikdami leidimą ar jo atsisakydami.
—  “Could I leave early today?” – “Yes, you can”; “No, you can’t.“ / “Yes, you could“; “No, you couldn’t.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book