Unit 11.1

Uždari Klausimai Būtajame Laike

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Taip ar ne klausimai [yes or no questions] yra taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions or polar questions], nes atsakymas į juos gali būti tik taip arba ne. Tokie atsakymai vadinami trumpaisiais atsakymais [short answers].
Būtajame laike uždarieji klausimai [closed questions] yra užduodami sužinoti informaciją apie praeitį.

Form

{Žiūrėti temą A1 lygyje Uždari Klausimai}

Formuluodami uždarą klausimą būtajame laike naudojame pagalbinius  ar modalinius veiksmažodžius.

Apačioje pateikiami taip arba ne klausimų trumpųjų atsakymų pavyzdžiai:

QuestionAffirmative Short AnswerNegative Short Answer
Were you…?Yes, I was. / Yes, we were.No, I wasn’t. / No, we weren’t.
Was it…?Yes, it was.No, it wasn’t.
Did you…?
Yes, I did. / Yes, we did.No, I didn’t. / No, we didn’t.
Did they…?Yes, they did.No, they didn’t.
Have you…?Yes, I have.No, I haven’t.
Has she…?Yes, she has.No, she hasn’t.

Example

  • Did she go by car? – No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday? – Yes, we were.
  • Have they closed the garage door? – No, they haven’t.

Use

{Žiūrėti temą A1 lygyje Uždari Klausimai}

Summary

Uždari klausimai [closed questions] gali turėti tik taip arba ne atsakymus.

Taip ar ne klausimų struktūra [yes or no questions]: pagalbinis ar modalinis veiksmažodis sekamas veiksnio ir daiktavardžio ar veiksmažodžio (sakinys baigiamas tiesioginio klausimo skyrybos ženklu – klaustuku).

Trumpųjų atsakymų [short answers] struktūra: atsakymai taip ar ne atskiriami kableliu, po kurių seka veiksnys ir pagalbinis ar modalinis veiksmažodis (išlaikoma ta pati forma kaip ir klausime).                                                                                                                                                                                             Pavyzdžiui:
— “Did you go to school yesterday? – Yes, I did.” =  Taip/ne klausimai taip pat vadinami uždaraisiais klausimais [closed questions]. Kadangi klausimas buvo suformuluotas pasinaudojus pagalbiniu veiksmažodžiu to do, tad ir atsakyme panaudojame pastarąjį veiksmažodį.

♦ „Whose cat is this?“ = Wh- klausimai dar vadinami atviraisiais klausimais, nes galima pateikti begalę atsakymų.

PASTABA: Formuluodami taip ar ne klausimą naudojame pagalbinį (be/have…) ar modalinį veiksmažodį (can/could/would…).                                                                                                                                                                                              Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book