Unit 5.1

Aktyvūs ir Pasyvūs Būdvardžiai

Adjectives


Introduction

Būdvardžiai [adjectives] gali būti dviejuose skirtingose sakinio pozicijose tam, kad modifikuotų ar apibūdintų žmogų ar daiktą.

Būdvardžius galime suskirstyti į aktyvius [active] ir pasyvius [passive].

Form

Aktyvūs ir pasyvūs būdvardžiai sudaromi:

 • Aktyvūs būdvardžiai su priesaga -ing.
 • Pasyvūs būdvardžiai su priesaga -ed.

Example

 • Aktyvūs būdvardžiai
  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.
 • Pasyvūs būdvardžiai
  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Vartojame aktyvius būdvardžius išreikšti, kad kažkas sukelia tam tikrą poveikį.

Vartojame pasyvius būdvardžius kalbėdami apie kažkieno patiriamus ar patirtus jausmus ar emocijas.

Summary

Būdvardžiai gali būti vartojami ir aktyvioje [active] ir pasyvioje [passive] formoje, tačiau nuo formos skiriasi ir reikšmė.

 • Aktyvūs būdvardžiai, su priesaga -ing, išreikšti, kad kažkas sukelia tam tikrą įvykį ar poveikį.
 • Pasyvūs būdvardžiai, su priesaga -ed, kalbėdami apie kažkieno patiriamus ar patirtus jausmus ar emocijas.

Pavyzdžiai:
— “This class was boring!” = Mokymasis sukelia nuobodulį.
— “I was bored during the lesson.” = Aš esu tas, kuris patiria veiksmą ir man nuobodu. 

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book