Unit 5.1

Aktyvieji ir Pasyvieji Būdvardžiai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Būdvardžiai [adjectives] yra determinantai, kurie modifikuoja ar apibūdina žmogų bei daiktą. Jie sakinyje turi dvi skirtingas pozicijas.

Būdvardžiai gali būti aktyvieji [active] ir pasyvieji [passive].

Form

Aktyvieji ir pasyvieji būdvardžiai sudaromi laikantys šių taisyklių:

  • Aktyvieji su priesaga -ing.
  • Pasyvieji su priesaga -ed.

Example

Aktyvieji būdvardžiai

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Pasyvieji būdvardžiai

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Aktyvius būdvardžius naudojame, kuomet kažkas sukelia tam tikrą poveikį.

Tuo metu pasyvieji būdvardžiai išreiškia kažkieno patiriamus jausmus ar emocijas.

Summary

Būdvardžiai gali būti aktyvieji arba pasyvieji. Šių rūšių būdvardžiai turi skirtingas formas ir reikšmes.

  • Aktyvieji būdvardžiai [active adjectives] su priesaga -ing išreiškia, jog kažkas sukelia tam tikrą poveikį.
  • Pasyvieji būdvardžiai [passive adjectives] su priesaga -ed išreiškia kažkieno patiriamus jausmus ar emocijas.

Pavyzdžiai:
— “This class was boring!” = Naudojame aktyvųjį būdvardį, kadangi norime pasakyti, jog pamoka/paskaita sukėlė nuobodulį, tai yra buvo nuobodi (was boring).
— “I was bored during the lesson.” = Naudojame pasyvųjį būdvardį, kadangi veiksnys/subjektas (I = Aš) yra būtent tas, kuriam buvo nuobodu (was bored).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License